1. Ana Sayfa
  2. Üyelik
  3. Tip Sözleşme

Bilindiği gibi, 4 Temmuz 2001 tarih ve 24452 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik gereği, kurumlarla anlaşma yapmak isteyen veya halen anlaşmalı olarak çalışan dişhekimleri her kurum için Odadan alacağı tip sözleşmeyi ilgili kurumla imzalayarak Odalarımıza onaylatacaklardır. 

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunun 4-5 Aralık 2019 tarihli toplantısında, 2020 yılı için onay ücreti olarak her bir sözleşme için muayenehanelerden 50 (elli) TL, merkez ve polikliniklerden 100 (yüz) TL. alınmasına karar verilmiştir.

Tip sözleşmeye ulaşmak için tıklayınız. 

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et