1. Ana Sayfa
  2. Üyelik
  3. Tip Sözleşme

Bilindiği gibi, 4 Temmuz 2001 tarih ve 24452 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik gereği, kurumlarla anlaşma yapmak isteyen veya halen anlaşmalı olarak çalışan dişhekimleri her kurum için Odadan alacağı tip sözleşmeyi ilgili kurumla imzalayarak Odalarımıza onaylatacaklardır. 

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunun 20-21 Aralık 2023 tarihli toplantısında, 2024 yılı için onay ücreti olarak her bir sözleşme muayenehanelerden 500 (beşyüz.) TL, merkez ve polikliniklerden ise 1.000 (bin) TL. alınmasına karar verilmiştir.

Tip sözleşme ve taahhütnameye ulaşmak için tıklayınız. 

Güncelleme Tarihi: 02.01.2024

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam