Üyelik Başvurusu Sırasında Gerekli Belgeler

ÜYELİK BAŞVURUSU SIRASINDA GEREKLİ BELGELER

 • Nüfus cüzdan fotokopisi (1 adet )
 • İkametgâh belgesi (1 adet, muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü’nden alınabilir) ( İkametin Oda Bölgesinde Olması Gerekmektedir.)
 • Diplomanın veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte önlü-arkalı fotokopisi (1 adet)
 • Akademik kariyeri (Dr., Yrd.Doç.Dr., Doç, Prof.) varsa, belgesinin 1 adet fotokopisi.
 • Uzmanlık Belgesi varsa 1 adet önlü-arkalı fotokopisi,
 • Vesikalık fotoğraf (4 adet)

Mesleğini icra eden dişhekimlerinden;

 • Kişisel vergi mükellefi ise vergi levhası fotokopisi,
 • Kira kontratı veya tapu fotokopisi,
 • 1/100 ölçekli kroki,
 • Muayenehane aletlerinin fatura fotokopisi yok ise elden dökümlü listesi,
 • Kurumlar vergisi mükellefi ise ortaklarının ve varsa şubelerinin yazılı olduğu ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
 • Mesul müdür ise mesul müdür olduğuna dair mesul müdür sözleşmesi, sigortalı çalışıyorsa mesul müdürden alınmış işe başlamıştır ibareli yazı - şirket ortağı ise Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi)
 • Başka bir odadan geliyorsa ilişik kesme belgesi
 • Üye kayıt formu Odada doldurulacak (dişhekiminin kendi el yazısıyla doldurması gerekiyor)
 • Kayıt ücreti ve Oda üyelik aidatı