Poliklinikte işe başlama durumunda yapılması gerekenler
  • Poliklinik mesul müdüründen dişhekiminin tarih belirtilerek işe başladığını gösterir yazı ( Şirket ortağı ise hisse devri )
  • Şahsi dilekçe