PERSONEL

Değerli meslektaşlarımız,

Odamızda idari hizmetler 1 İdari Müdür, 1 Oda Sekreteri, 1 Muhasebe Sorumlusu ve 1 Teknik Görevli tarafından verilmektedir.

Ankara Dişhekimleri Odası