YAYIN KOMİSYONU

Dişhekimi Gamze Burcu GÜL( Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi )

Üye: Deniz GÜRSOY  AYALP

Üye: Sibel DANIŞMAN UZBİLEK