KADIN DİŞHEKİMLERİ KOMİSYONU

Dişhekimi Sibel KEPEZ ÜLKÜ - Dişhekimi Gamze Burcu GÜL ( Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri )

Başkan: Serpil YAĞAN

Üye: Betül KILKIŞ

Üye: Duysal DENEYİCİ TATLISU

Üye: Handan Tuğçe OĞUZ

Üye: Hatice ÇELİK

Üye: Helin ARAS

Üye: Neslihan SEVİM

Üye: Seçil SÖNMEZ

Üye: Yeşim GÜVENÇ

Üye: Zülal Melike YENİKÖYLÜ