ETİK KOMİSYONU

Dr.Dişhekimi Burcu KUTLAY KURTİŞ ( Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi )

Üye: Funda Gülay KADIOĞLU

Üye: Sermet ŞAHİN

Üye: Sibel DANIŞMAN UZBİLEK

Üye: Süha ALPAY

Üye: Zehtiye Füsun YAŞAR