HABERLER
SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI HK.
20/05/2014

Değerli Meslektaşlarımız,

Danıştay, Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan davada, Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından özel dişhekimliklerine ödenecek tedavi bedelinin “…o ilde o işlem için fatura edilen en düşük tutarı geçemez…” kuralının yürütmesini durdurmuştur.

Bu Kararla, kişilerin resmi sevkle özel diş tabipliklerinden aldıkları ortodontik tedaviler dışındaki ağız diş sağlığı hizmeti bedeli, Türk Dişhekimleri Birliği Ücret Tarifesi tavan, Sağlık Uygulama Tebliğinin Ek 2/Ç listesindeki tutar ise taban olmak üzere, serbest meslek makbuzu/fatura tutarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecektir.

Söz konusu Danıştay kararının uygulanmasına ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 25.04.2014 tarihinde genelge yayınlanmıştır. Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Sağlıkla kalın,

Dişhekimi Neslihan SEVİM
Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Diğer Haberler