HABERLER
RÖNTGEN CİHAZLARININ LİSANSLANMASIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME
01/04/2014

Sevgili Meslektaşlarım,

Son günlerde İlçe Sağlık ve İl Sağlık Müdürlüklerinin rutin denetlemelerinde kullandığımız röntgen cihazlarının lisanslarının sorgulanması bazı meslektaşlarımızın bilgi eksiği nedeniyle karşımıza bir sorun olarak yansımaktadır. Bu nedenle kısa bir bilgilendirme yazısını sizlerle paylaşmanın yararlı olacağını düşündük.

Yıllar öncesinden gelen ve TAEK ile dişhekimleri arasında sorun olan lisanslama ile ilgili taleplerimiz uzun süredir hem geçmiş dönem odamız yönetimlerince, hem de TDB yönetimince takip edildi, hukuk yollarının hepsi denendi ve sonuç alınamadı. Lisanslama hizmetinin bugünkü haliyle olacağı yani bu işlemlerin yapılması ve ücretlerin ödenmesi gerektiği kesinleşti. Aslında yıllardır da bu böyle. Ancak son dönem denetimlerde çok fazla sorgulanmayan lisanslar artık sorgulanır duruma gelince sanki lisanslama işlemleri ve ücretleri yeni ortaya çıkmış bir sorunmuş gibi tekrar tartışılır oldu.

Dişhekimliği röntgen cihazlarının lisanslama işlem ve ücretleri ile ilgili en son seri çalışmamızın ilk görüşmeleri Eylül 2013 de tarafımca hukuk danışmanımızla beraber bu konuyla ilgili birim olan TAEK Radyasyon Güvenliği ve Korunma Dairesi Başkanı ile yapıldı. Bu görüşme sonucunda bu birimin bir yönetmelik değişikliği hazırlığında olduğunun farkına vardık. Bu yönetmeliğin yeni haliyle cihazlarımızı 3.sınıf radyoloji cihazları sınıfına alarak evrak üzerinden lisanslamayı öngören bir değişiklik içerdiğini öğrendik. Sayın başkanın bilgilendirici ve kibar yaklaşımı ile yönetmelik değişikliği taslağı ilan edildiğinde fikirlerimizi de bildirebileceğimiz ve bunun da dikkate alınacağı bize iletildi. Ancak devletin kurumlarındaki silsileler gerektiren işleyiş bugüne kadar bu değişikliği henüz önümüze getirememiştir. Bu konuda takibimiz sürmektedir. Zamanlamasını tahmin edemediğimiz değişiklikle ilgili olarak daire başkanı ile görüşmelerimiz sürmektedir.

Bununla beraber şu an yürürlükte olan durum ne yazık ki lisanslama ücreti olarak karşımıza 1330 TL gibi bir rakamı çıkarmaktadır. Var olan yasal durum gereği lisans yükümlülüğü yerine getirilirken halen eski işleyiş devam etmektedir. Lisans sürelerinin 5 yıl olduğunu ve süresi dolmadan lisans yenilemenin ana ücretin yarısı gibi bir rakamken, bu süre aşıldığında yeniden lisanslama yapılmak zorunda kalındığını da belirtmek gerekir.

Denetimlerde bir süre daha lisansların kontrolü konusunda meslektaşlarımıza yardımcı olunması için İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile karşılıklı görüşmeler yapılmıştır. Ancak Sağlık Bakanlığının bu konudaki hassasiyeti müdürlüklerin denetimlerinde lisansları sorgulamasını gerektirir bir zorunluluk şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Sevgili Arkadaşlarım,

Röntgen cihazlarınızın lisanslama durumu şimdilik yasal gerekliliğini korumaktadır ve denetimlerde sorgulanmaktadır. Çalışmalarımız bir yönetmelik değişikliği durumunu ortaya koyduğunda tarafınıza ivedilikle bildirilecektir.

Hayatınızda kolaylıklar ve mutluluklar dilerim.

A R İlker Cebeci
Ankara Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Diğer Haberler