HABERLER
RÖNTGEN CİHAZI KULLANIMINA YÖNELİK BELGE HK.
24/05/2014

Değerli Meslektaşlarımız;

Türk Dişhekimleri Birliğinin 12.05.2014 tarih 001-1.738 sayılı genelgesinde, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği’nin uygulama birliğinin sağlanması için Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen 07.03.2014 tarih ve 2629984 sayılı genelgenin 3.maddesinde; özel sağlık kuruluşlarında çalışan dişhekimlerinin röntgen cihazı kullanabileceklerine dair belgelerinin bulunması gerektiğinin yasal bir zorunluluk olduğuna yer verilmektedir.

Fakültelerimizin eğitim müfredatı içerisinde röntgen kullanımına yönelik eğitim verildiği bilinmektedir.

Bu nedenle 21.04.2014 tarih ve 004.602 sayılı yazımız ile Sağlık Bakanlığı’nca istenilen söz konusu belge yerine geçecek bir yazının, başvurulması halinde meslektaşlarımıza verilmesi hususu ekli yazımız ile Dişhekimliği Fakültesi Dekanlıklarına iletilmiştir.Türk Dişhekimleri Birliğinin 21.04.2014 tarih ve 004.602 sayılı yazısına ulaşmak için tıklayınız.

Sağlıkla kalın

Neslihan SEVİM
Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Diğer Haberler