HABERLER
REKLAM CEZASINA MAHKEME ONAYI
14/01/2015

İstanbul’da faaliyet gösteren bir özel sağlık kuruluşunun yurt dışına yönelik yayın yapan bir televizyon kanalında yaptığı reklam sebebiyle verilen disiplin cezası, Mahkeme tarafından onaylanmıştır. 2012 yılında yapılan reklam yayını üzerine İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından açılan soruşturmada özel sağlık kuruluşunun mesul müdürü olan dişhekimine para cezası niteliğinde disiplin cezası verilmiştir. Bu karar, itiraz üzerine Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulunda da görüşülmüş olup, eylemin reklam olduğu, sağlık kuruluşlarının reklam yapmasının yasak olduğu, yapılan reklam sebebiyle mesul müdüre verilen disiplin cezasının da yerinde olduğu tespitiyle itirazın reddine karar verilmiştir. Cezaya ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu kararı, Ankara 10. İdare Mahkemesi kararı ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Kurul kararları aşağıda yer almaktadır.

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından, bu reklam sebebiyle verilen disiplin cezasının iptali için açılan davada yayının yurt dışına yönelik yapıldığı, ülkeye döviz kazandırılmasının amaçlandığı, özel sağlık kuruluşlarının reklamlarına Türk Dişhekimleri Birliği’nin karışamayacağı gibi savunmalarda bulunulmuş ise de Ankara 10.İdare Mahkemesi tarafından bu iddialara itibar edilmeyerek davanın reddine karar verilmiştir.

Ret kararının gerekçesinde; reklamda kullanılan ifadelerin Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 32. Maddesinde belirtilen reklam yasağına aykırı olduğu gibi diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete de sebebiyet verdiğinin açık olduğu, TV aracılığıyla sağlık merkezinin reklamını yapmak suretiyle haksız rekabete yol açan sağlık kuruluşunun mesul müdürünün de bundan sorumlu olduğu belirtilmiştir. Mahkeme kararının davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Kurulu tarafından yapılan incelemede de Türk Dişhekimleri Birliği işlemi hukuka uygun bulunmuş; İdare Mahkemesi kararının onanmasına karar verilmiştir.

Yurt dışına yönelik yapılan yayınlarda sağlık kuruluşlarının reklam yasaklarına emsal niteliğindeki cezayı bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Sağlıkla kalın,

Neslihan SEVİM

Ankara Dişhekimleri Odası

Genel Sekreteri

-Yüksek Disiplin Kurulu Kararı

-Ankara 10. İdare Mahkemesi Kararı

-Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4.Kurul Kararı

Diğer Haberler