HABERLER
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI
25/12/2013

Sevgili Meslektaşlarımız;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlenen işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini almalarıyla ilgili olarak desteklenmesine ilişkin yönetmelik, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre SGK tarafından sağlanacak destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri yararlanır. Dişhekimi muayenehaneleri ile poliklinik ve merkez gibi yerler tehlikeli sınıfta değerlendirilmiştir. Ondan az çalışanı olanlar iş sağlığı ve güvenliği hizmetleriyle ilgili destekten yararlanabilecektir (İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne ulaşmak için tıklayınız).

Buna göre desteğin miktarı işyerinde çalışan sigortalı sayısı ve ay içindeki çalışma gününe göre belirlenmektedir. Çalışan başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının %1,4 olup, 2014 yılı ilk altı ayı için bu miktar (35,02*1,4/100=) 0,49 TL’dir. Muayenehanede iki çalışanı olduğu ve 30 gün prim ödendiği düşünüldüğünde; aylık (0,49*2*30=) 29,42 TL destek verilecektir.

Destek, SGK tarafından, her üç ay sonunda bir hesaplanarak işverene ödenecektir. İşverenin SGK’ya prim borcu varsa bu destek borca mahsup edilebilecektir.

Destekten yararlanabilmek için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca hizmet sunucusu kabul edilen yerlerden birinden hizmet alınması için sözleşme yapılmış olması ve SGK’ya başvurulması gerekir. Yönetmelik 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu başvurunun şimdiden yapılarak o tarihten sonra uygulamaya konulması istenebileceği gibi anılan tarihten sonra da başvuru yapılabilir. Başvuru için aşağıdaki örnek dilekçenin kullanılabileceğini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Dişhekimleri Odası

Başvuru Dilekçesi Örneği

Diğer Haberler