HABERLER
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA HATIRLATMA
10/06/2014

Sevgili Meslektaşlarımız;

03.05.2014 tarih ve 28989 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere on kişiden az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesi gereğince sağlanacak desteklerin ödenme usul ve esaslarını düzenlemektir (Tebliğe ulaşmak için tıklayınız).

Dişhekimi muayenehaneleri ile poliklinik ve merkez gibi yerler tehlikeli sınıfta değerlendirilmiştir. On kişiden az çalışanı olanlar iş sağlığı ve güvenliği hizmetleriyle ilgili destekten yararlanabilecektir.

Buna göre kuruma destek ödemesinin yapıldığı tarih itibariyle Türkiye genelinde prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması şartıyla;

a) Birinci dönem destek ödemelerinin ocak, şubat ve mart ayları için mayıs ayının sonunda,

b) İkinci dönem destek ödemelerinin nisan, mayıs ve haziran ayları için ağustos ayının sonunda,

c) Üçüncü dönem destek ödemelerinin temmuz, ağustos ve eylül ayları için kasım ayının sonunda,

ç) Dördüncü dönem destek ödemelerinin ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın şubat ayının sonunda,

Yapılacağı Tebliğ’de belirtilmiştir.

Destekten yararlanabilmek için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca hizmet sunucusu kabul edilen yerlerden birinden hizmet alınması için sözleşme yapılmış olması ve SGK’ya (ödemenin yapılacağı ayın en geç onuna kadar) başvurulması gerekir. Başvuru için aşağıdaki örnek dilekçenin ve başvuru formunun kullanılabileceğini bilgilerinize sunarım.

Sağlıkla kalın,

Neslihan SEVİM

Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Ek-1 İş Sağlığı Güvenliği Hizmetleri Başvuru Formu

Ek-2 Dilekçe Örneği

Diğer Haberler