HABERLER
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KANUNU UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖN BİLGİLER HK
29/05/2013

Değerli Meslektaşlarımız;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na ulaşmak için tıklayınız.) bir kısmının 1 Ocak 2013 günü yürürlüğe girmiş olduğunu önceki yazılarımız ile sizlere duyurmuştuk.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 29.03.2013 tarihli resmi gazetede yayımlanan, İş Sağlığı ve Güvenliği’ne İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de yataksız özel sağlık kuruluşları içerisinde bulunan dişhekimliğine yönelik hizmetler “tehlikeli" sınıfta yer almaktadır.

Çalışan sayısı ellinin altında olan tehlikeli sınıftaki işyerlerinde Risk Analizi ve Acil Eylem Planı yaptırılması veya yapılması ve her personele İş Sağlığı-Güvenliği Eğitimi aldırılması 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren zorunlu tutulmuştur. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü ise 01 Temmuz 2013 tarihinde başlayacaktır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince Türk Dişhekimleri Birliği’nce hazırlanmış olan ve her işyeri için özelleştirilebilecek nitelikteki Risk Değerlendirmesi Formu ve Acil Eylem Planı Türk Dişhekimleri Birliği web sitesinde meslektaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Meslektaşlarımızın, Türk Dişhekimleri Birliği web sitesinde yer alan risk değerlendirme formunu ve acil eylem planını kullanmayı tercih etmemeleri halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalardan diğer hizmetler ile beraber bu hizmeti de satın almaları söz konusu olacaktır 

Ankara Dişhekimleri Odası’na, yetkilendirilmiş firmaların bazılarından ulaşan bilgilere ve firmalar ile yapılan görüşmelere göre;

  • Tehlike ve risk değerlendirmesi ile raporlandırılması için 110.TL’den 400.TL’ye kadar,
  • Tehlike ve risk değerlendirmesi ile raporlandırılması, acil durum eylem planı hazırlanması ve raporlandırılması, iş sağlığı güvenliği eğitimi ve teorik yangın eğitimi ile tatbikatı için 110.TL’den 1,500.TL’ye kadar,
  • Tehlike ve risk değerlendirmesi ile raporlandırılması, acil durum eylem planı hazırlanması ve raporlandırılması, iş sağlığı güvenliği eğitimi ve teorik yangın eğitimi ile tatbikatı, akciğer grafisi (Makro film 35x35 cm veya dijital x-ray), odyometri (İşitme Testi), solunum fonksiyon testi, sağlık raporu, iç ortam ölçümleri yapılması için 500.TL’den 750.TL’ye kadar

Çeşitli fiyatlar teklif edilmiştir. Meslektaşlarımız, işyerleri için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından hizmeti, yetkilendirilmiş kuruluşlardan doğrudan istihdam ederek ya da Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden ücreti karşılığı almak suretiyle gerçekleştirebilecektir.

Risk analizi ve acil eylem planı yaptırılması veya yapılması ve her personele iş sağlığı-güvenliği eğitimi aldırılması zorunluluğuna uyulmaması durumunda her bir çalışan ve her geçen ay için 1078.TL’den 5000.-TL’ye kadar idari para cezalarına maruz kalınması söz konusu olacağı konusunu önemi açısından bilgilerinize sunar, cezalara maruz kalmayacak şekilde önlem alacağınız temennisiyle çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Sağlıkla kalın,

Helin ARAS TEK
Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Diğer Haberler