HABERLER
E- NABIZ İÇİN ÖRNEK DİLEKÇE HK.
07/03/2015

Hasta bilgilerinin toplanması, işlenmesi ve paylaşılması için Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Sağlık Net 2 Veri Gönderim Sistemi şimdi de e-Nabız Sağlık.Net Online olarak gündeme getirilmeye çalışılmaktadır. Yayınlanan 2015/5 Sayılı Genelge ile de bilgilerin hasta ile ilişkilendirilmesinin devam ettiği ve hukuki temele ilişkin önemli sorunların da göz ardı edildiği görülmektedir. Bu durumu ifade eden ekte yer alan Türk Dişhekimleri Birliği yazısıyla Bakanlıktan Genelgenin çekilmesi istenilmiştir. Diğer yandan söz konusu Genelge’nin meslektaşlarımıza resmen tebliğ edilmeye başlanması halinde İlçe Sağlık Müdürlükleri’ne itiraz etmek amacıyla kullanabilecekleri yazı örneği de yine yazımız ekinde paylaşılmıştır. Meslektaşlarımızın mesleğimizin temel değeri olan hasta sırrının korunmasında Sağlık Net 2 veri sisteminde göstermiş olduğu kararlılığı, e-Nabız sağlık.Net Online sistemi için de göstereceklerine olan inancımla çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Neslihan SEVİM

Ankara Dişhekimleri Odası

Genel Sekreteri

2015/5 sayılı Genelge için tıklayınız

TDB'nin değerlendirmesi için tıklayınız

İlçe Sağlık Müdürlükleri'ne verilecek dilekçe örneği için tıklayınız

Diğer Haberler