HABERLER
DİŞHEKİMLERİNİN STRATEJİK PERSONEL KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI HK.
08/04/2015

26 Mart 2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi mevzuatına göre uzman olmuş personel ile tabip ve dişhekimi unvanındaki personel, "stratejik personel" olarak tanımlanmıştı. Bu uygulama özellikle eş durumundan nakil isteyen meslektaşlarımızın mağduriyetine neden olduğundan gelen çok sayıda şikayet, Türk Dişhekimleri Birliği'nce bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı’na iletilmişti.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan dişhekimi, hekim ve diğer sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri çalışanlarının atama ve yer değiştirmelerine ilişkin kuralları içeren Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde Türk Dişhekimleri Birliği'nin talepleri dikkate alınarak 04.04.2015 tarihinde değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerden dişhekimleri bakımından en önemlisi, dişhekimlerinin stratejik personel tanımından çıkartılması olmuştur. Ancak uzman dişhekimleri ise hala “stratejik personel” olarak Yönetmelikte yer almaktadır.

Stratejik personel olarak tanımlanan ve bu sebeple Yönetmelikteki pek çok haktan mahrum edilenler arasından dişhekimlerinin çıkartılmasıyla, en büyük sorunlar arasında yer alan kamu dışında görev yapanlar için eş durumu mazeretinden yararlanmak dişhekimleri yönünden mümkün hale gelmiştir. Ayrıca, bu değişiklikle, eşi 4924 sayılı Yasa’ya tabi olarak sözleşmeli sağlık personeli olan dişhekimleri de eş durumu mazeretinden yararlanabilecektir.

Yönetmelik değişikliği hukuka uygunluk bakımından değerlendirilmekte olup, meslektaşlarımızın değişikliklerle ilgili görüş ve önerileri de gözetilerek hukuka aykırı olduğuna kanaat getirilen hükümlerin iptali için dava açılabilecektir. (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız…).

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Sağlıkla kalın,

Neslihan SEVİM

Ankara Dişhekimleri Odası

Genel Sekreteri

Diğer Haberler