HABERLER
DİŞHEKİMLERİ İÇİN ACİL DURUM YÖNETİMİ KURSU
01/02/2013

Sevgili Meslektaşlarımız;

Ankara Dişhekimleri Odası ve Türkiye Acil Tıp Derneği ortak organizasyonu ile 2013 yılı Mayıs ayı içerisinde dişhekimleri için acil durum yönetimi kursu düzenlenecektir. Eğitimin amacı; diş hekimlerinin günlük klinik uygulamaları sırasında, gerek uygulamalardan kaynaklı gerekse hastaların altta yatan hastalıklarından kaynaklı yaşamı tehdit eden acil sağlık sorunlarına güncel tıbbi girişimleri uygulama becerisi geliştirilmesidir.

Eğitim bir tam gün sürecek olup yarım gün teorik eğitim, yarım gün simülatörlü mankenler ve hava yolu mankenleri kullanılarak pratik uygulamalar yapılacaktır.

Eğitim uygulamalarının verimliliği açısından sınırlı sayıda katılım kabul edileceği için ön başvurular 15 Şubat 2013 tarihine kadar alınacaktır. Kurs katılım ücreti 250.-TL olup, ön başvurulara göre kursun yapılacağı yer ve tarih bilgisi sizlere tekrar duyurulacaktır.

Dişhekimleri için acil durum yönetimi kursu programı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Sağlıkla kalın,

Helin ARAS TEK

Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Dişhekimleri İçin Acil Durum Yönetimi Kursu Programı

08:30-09:00 Tanışma giriş ve ön test uygulaması

09:00-09:45 TYD-İKYD-1

10:00-10:45 TYD-İKYD-2

11:00-12:00 Senkop geçiren olguya yaklaşım
Nöbet geçiren olguya yaklaşım
Anaflaksi yönetimi

Öğle Yemeği

13:30-15:15 İKYD workshop (Grup A)
Hava yolu workshop (Grup B)

15:30-17:15 İKYD workshop (Grup B)
Hava yolu workshop (Grup A)

17:15-18:00 Son test ve kapanış

**TYD (Temel Yaşam Desteği), İKYD (İleri Kardiyak Yaşam Desteği)

Diğer Haberler