HABERLER
DİŞHEKİMİ ŞİRKET KURARAK BİRDEN FAZLA YERDE MERKEZ,POLİKLİNİK,MUAYENEHANE AÇAMAZ
16/06/2016

Kayseri’de ortağı olduğu şirket adına ağız diş sağlığı merkezi bulunan bir dişhekimi, Ankara’da da yeni bir şirket kurarak merkez açmıştır. Ankara Dişhekimleri Odası bir hekimin birden fazla yerde merkez açamayacağını, birden fazla odaya üye olamayacağını, tacir gibi davranamayacağını belirterek bu duruma aykırı üyelik işlemlerini yapmamış, kurumlarla yapılan tip sözleşmeleri onaylamamıştır.

İki ilde birden merkez açmasına Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilen dişhekimi Oda’nın bu işlemine karşı idare mahkemesinde dava açmıştır. Mahkeme Ankara Dişhekimleri Odasının işlemini hukuka uygun bulmuş ve davayı reddetmiştir. Mahkemenin gerekçesinde;

- Dişhekimleri tarafından şirket kurularak açılan poliklinik ve merkezlerdeki ortaklık serbest meslek icrasıdır.

- Birden fazla yerde kuruluş açarak serbest meslek icra edilemez.

- Tıbbi Deontoloji Tüzüğü uyarınca kar amaçlı bir merkez ya da poliklinik açılamaz. Dişhekimi tek bir yerde ağız diş sağlığı hizmeti veren yer açarak emeğini oraya hasretmekle yükümlüdür.

- Dişhekimlerinin birden fazla yerde çalışması da kayıtlı bulundukları oda yönetim kurulunun iznine tabidir.

Odamız, merkez, poliklinik ve muayenehane ihtiyacı bulunmayan yerlerde bir kısım dişhekimlerinin zincir kuruluşlar açıp, dişhekimliği mesleğinin icra edildiği yerleri ticarethaneye dönüştürmelerini uygun bulmamaktadır. Meslektaşlarımızın mesleki haklarının korunması, güven ilişkisi üzerine kurulu olması gereken dişhekimliği mesleğinin toplum yararına uygulanıp geliştirilmesine özen gösterilmesi inancını taşımaktadır.

T.C.Ankara 14.İdare Mahkemesinin 2014/1489 Esas 2016/593 nolu kararına ulaşmak için tıklayınız.

Diğer Haberler