HABERLER
AKILCI TIBBİ GÖRÜNTÜLEME KULLANIMI PROJESİ
01/01/2020

Türk Dişhekimleri Birliğinin 30.12.2019 tarih 001-1.2665 sayılı genelgesi ile bildirilen yazı aşağıdadır. 

Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 06.06.2019 tarih ve E.933 sayılı yazısıyla; ağız, diş ve çene radyolojisi, nükleer tıp ve radyoloji hizmeti sunan sağlık kuruluşlarının tetkik sonuçlarının klinik yararlılığını artırmak, gereksiz istenen tetkikleri azaltmak gibi amaçlarla bir takım prosedür ve standartları belirlendiği, ancak ilgili sağlık kuruluşlarına herhangi bir yükümlülük getirmediği, kuruluşların bu hizmetlerine yönelik destek niteliğini taşıyan Akılcı Tıbbi Görüntüleme Kullanımı Projesi ve projede yer verilen kişisel sağlık verilerinin işlenmesi talebi hakkındaki Hukuk Büromuzun değerlendirmesi ekte gönderilmiştir.

Türk Dişhekimleri Birliği

Diğer Haberler