HABERLER
ADSM, HASTANE YÖNETİCİLERİ VE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMSİLCİLERİ İLE TOPLANTI
20/06/2014

Sevgili Meslektaşım,

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu ile Ankara’da bulunan ADSM, Hastane yöneticileri ve başhekimleri, İl Sağlık Müdürlüğü temsilcileri, 19 Haziran 2014 tarihinde Odamızda toplanmışlardır. ADSM, Hastane'lerde yapılan eğitim programlarına Odamızın verebileceği katkıların, burada görev yapan meslektaşlarımızın beklenti ve taleplerinin konu edildiği kahvaltılı toplantıda, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Danıştay 11.Dairesi tarafından bazı maddelerinin yürütmesini durdurma kararının meslektaşlarımız açısından artıları ve eksikleri de tartışılmıştır.

Toplantı sonucunda Hastane ve ADSM’lerde Odamız katkısıyla yapılacak eğitimler için konu belirlenmesine, çalışan meslektaşlarımızın beklenti ve taleplerini daha hızlı toparlayabilmek ve meslek hayatlarının kalitesini artırmaya yönelik reflekslerimizi arttırmak için köprü olması amacıyla kurumlarda çalışan en az bir üyemizin temsilci atanması çalışmalarının başlatılmasına ve ilgili kurumlara Yönetim Kurulu temsiliyetinde periyodik ziyaretler yapılmasına karar verilmiştir.

Odamızı ziyaret eden ADSM-Hastane yöneticileri ile başhekimlerine ve İl Sağlık Müdürlüğü temsilcilerine bu nezaket ve danışma toplantısında bulunmaları dolayısıyla teşekkürlerimizi sunarız.

Sağlıkla kalın,

Neslihan SEVİM

Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Diğer Haberler