DUYURULAR
 • 21/02/2020
  21-23 ŞUBAT 2020 - SAKARYA DİŞHEKİMLERİ ODASI 6.KIŞ SEMPOZYUMU
  Devamı
 • 20/02/2020
  20 - 21 ŞUBAT 2020 - GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 1.GENÇ AKADEMİSYENLER KONGRESİ

  Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1.Genç Akademisyenler Kongresi 20-21 Şubat 2020 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecektir.

  Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

  Devamı
 • 24/01/2020
  TIBBİ ATIK TAŞIMA KONTROL NUMARASI VE BEYAN İŞLEMLERİ HK.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu mevzuat gereği Mayıs 2019 tarihi itibariyle MOTAT talep tarih geçerlilik süreleri maksimum 180 gün ( 6 ay) olup , Tıbbi Atık Taşıma Kontrol numaralarını almak için gerekenler  ve 01.01.2020 - 31 Mart 2020 tarihleri arasında yapmamız gereken  Tıbbi Atık Beyanı ile ilgili izlenecek yollar  sizlere yardımcı olabilmek adına hazırlamış olduğumuz videolarda  adım adım anlatılmıştır.

  Devamı
 • 08/01/2020
  TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ'NDEN FLOR İLE İLGİLİ GÜNCELLENMİŞ AÇIKLAMA

  Son yıllarda ulusal yazılı/görsel yayın organlarında ve sosyal medyada florür ile ilgili bilimsel veriler ve gerçekler ile bağdaşmayan dezenformasyon nedeniyle tekrar yayımlama gereksinimi duyduğumuz güncellenmiş açıklama:

  Devamı
 • 30/12/2019
  E-FATURA, E-ARŞİV VE E-SMM DUYURUSU HK.

  19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 sıra no.lu Vergi Usul Genel Tebliği’ne göre E-Fatura, E-Arşiv ve E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması ile ilgili kullanım kılavuzunun yayınlanmaması nedeniyle bugüne kadar duyuru yapılamamıştı. 27.12.2019 tarihinde kullanım kılavuzu yayınlanmıştır.  Buna göre;

  Devamı
 • 27/12/2019
  VERBİS'E KAYIT SÜRESİ UZATILDI

  Türk Dişhekimleri Birliği'nden 27.12.2019 tarih 001-1.2654 sayılı genelge ile Odamıza gönderilen Verbis'e ilişkin genelge aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  Devamı
 • 28/06/2019
  TEB'DEN ODAMIZ ÜYELERİNE ÖZEL AYRICALIKLAR!

  TEB NECATİBEY SUBESI, anlaşmalı şubemiz olarak tüm hesap işlemleri – mevduat işlemleri – kredi işlemleri, pos ve kart işlemleri için gerekli desteği sunacaktır.

  İletişim bilgileri ,

  Yeliz Çorbacı : 0555 338 50 54

  Hatun Funda Keke : 0533 246 87 76

  Tülay Çiftçioğlu : 0536 307 36 72

  Mail : NECATIBEYSUBESIBIREYSELPORTFOYYONETIMI@teb.com.tr

  Faks : 0216 636 35 77

  Güncelleme Tarihi: 22.11.2019

  Dişhekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası Kutlu olsun

  Ankara Dişhekimleri Odası üyelerine;

  Teb Necatibey Şubesi’nde ayrıcalıklıdır.

  Kredi için 36 Ay vadeye kadar 1,15, 37-60 ay arası 1,20 sabit Faiz oranı ve 3 ay öteleme.

  Şubemiz mesleki ve kişisel ihtiyaçlarınız doğrultusunda Diş Hekimi Paketi ile yanınızdadır.

  AVANTAJLI ÜCRETSİZ DOKTOR POS imkanı ,

  Devamı
 • 09/04/2019
  TDB GENELGESİ - " ULUSAL SAĞLIK SİSTEMİ" HK.

  Türk Dişhekimleri Birliğinin 28.03.2019 tarih 001-1.657 sayılı yazısı ile Odamıza gönderilen “Ulusal Sağlık Sistemi” konulu genelgesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  Devamı
 • 09/04/2019
  TDB GENELGESİ - "DİŞHEKİMLERİNİN KEP ADRESİ KULLANMA ZORUNLULUĞU" HK.

  Türk Dişhekimleri Birliğinin 28.03.2019 tarih 001-1.658 sayılı yazısı ile Odamıza gönderilen “Dişhekimlerinin KEP Adresi Kullanma Zorunluluğu” konulu genelgesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  Devamı
 • 03/04/2019
  PREGABALİN ETKİN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLAR HAKKINDA

  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı'nın 07.03.2019 tarihli duyurusu,

  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Danışma Komisyonlarının aldıkları karar gereğince;

  Devamı
 • 25/01/2019
  ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ HK.

  Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Ürün Takip Sisteminin dişhekimliği açısından bilgi işlem ayağının yeterli olmadığı belirtilmiştir. Bu amaçla yapılacak çalışma ile kullanılan tıbbi cihaz ve sarf malzemelerin uygunsuzluğunun ve/veya kullanım sırasında ortaya çıkan olumsuzların da aynı sistem üzerinden denetlenebileceğinin planlandığı belirtilerek, çalışmanın başlangıcında dişhekimlerinin şimdilik sadece e-devlet şifresi ve ÇKYS numarası ile giriş yaparak ön hazırlık aşamasını tamamlamaları önerilmektedir.

  Devamı
 • 06/01/2019
  2019 YILI PROTOKOL VE TEFTİŞ DENETİM DEFTERİ ONAY ÜCRETLERİ
  Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre sağlık kuruluşlarında bulundurulması zorunlu olan protokol defterleri ve teftiş denetim defterlerinin onay işlemleri için Ankara Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünde bulunan T.C. Ziraat Bankası Ankara Şehir Hastanesi Şubesi nezdindeki  TR40 0001 0025 3300 0010 0064 92 İban numaralı hesabına her bir defter için 14 (ondört) TL'sı ara onay ücreti için 7 (yedi) TL'sı yatırılması, yatırılan ücretin dekontu ve son kullanılan defter ile birlikte gidilmesi halinde yeni defterlerin İlçe Sağlık Müdürlüklerince onaylanacağı konusunu bilgilerinize sunarız.
  Devamı
 • 02/01/2019
  DİŞ TEDAVİ HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN TDB İLE HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

  Türk Dişhekimleri Birliği ve Hakimler ve Savcılar Kurulu arasında hak sahiplerine ağız diş sağlığı hizmetleri sunulmasına ilişkin  olarak 22.12.2018 tarihinde bir protokol imzalandı.

  Devamı
 • 03/12/2018
  ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI FOLKLOR KURSU HK.

  Türkiye Halk Oyunları Federasyonuna bağlı eğitmenler eşliğinde folklor kursumuz başlayacaktır.

  Devamı
 • 11/05/2018
  DİŞHEKİMLERİNE ÇALIŞMA İZNİ VERİLİRKEN ODA KAYIT BELGESİ ARANMASI ZORUNLULUĞU HK.

  Türk Dişhekimleri Birliğinden Odamıza gönderilen Dişhekimlerine Çalışma İzni Verilirken Oda Kayıt Belgesi Aranması Zorunluluğu ile ilgili genelgeyi aşağıda bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

  Devamı
 • 11/05/2018
  HASTA VERİLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ HK.

  Türk Dişhekimleri Birliğinden Odamıza gönderilen “Hasta Verilerinin Sağlık Bakanlığına Gönderilmesi” ile ilgili genelgeyi aşağıda bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

  Devamı
 • 26/04/2018
  SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI HAK SAHİPLERİNE TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİNE KAYITLI SERBEST DİŞHEKİMLERİNCE DİŞ TEDAVİ HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN PROTOKOL

  Yapılan görüşmeler sonucunda, Türk Dişhekimleri Birliği ve Sayıştay Başkanlığı arasında hak sahiplerine ağız diş sağlığı hizmetleri sunulmasına ilişkin  olarak 06.04.2018 tarihinde bir protokol imzalandı.

  Devamı
 • 19/04/2018
  DİŞ TEDAVİ HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN TDB İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

  Türk Dişhekimleri Birliği ve T.C Genelkurmay Başkanlığı arasında hak sahiplerine ağız diş sağlığı hizmetleri sunulmasına ilişkin bir protokol imzalandı.

  Devamı
 • 04/04/2018
  DİŞHEKİMLİĞİNDE REKLAM VE TANITIM

  2000 li yıllarla birlikte bütün dünyada etkisini gösteren serbest piyasa ve özelleştirme ilkelerine dayalı, kendi içinde kuralları esneten politikalar ülkemizde de etkisini göstermiş ve hepimizin bildiği gibi sağlık alanında da ticarileşme ve piyasalaşma sonuçlarını beraberinde getirmiştir. Bunun sonucu olarak özellikle sağlığın ticari bir meta, bireylerin ise müşteri olarak görülmesi eğilimi giderek artmıştır.

  Devamı
 • 02/04/2018
  NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

  Değerli Meslektaşlarımız,

  Ne zaman emekli olurum?

  Hepimiz,hayatımızın akışı içinde zaman zaman“ne zaman emekli olurum?” u düşünürüz.

  Devamı
 • 26/03/2018
  DİŞ TEDAVİ HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İLE TDB ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

  Türk Dişhekimleri Birliği ve Danıştay Başkanlığı arasında hak sahiplerine ağız diş sağlığı hizmetleri sunulmasına ilişkin protokol, 23.02.2018 tarihinde imzalanarak, yürürlüğe girmiştir.

  Protokol kapsamında; Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile bunların emeklileri ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri, ölenlerin dul ve yetimleri bulunmaktadır.

  Danıştay Başkanlığı ile Türk Dişhekimleri Birliği  arasında yapılan protokole ulaşmak için tıklayınız.

  Devamı
 • 19/03/2018
  ULUSAL SAĞLIK SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

  Meslektaşlarımızdan gelen sorular üzerine Türk Dişhekimleri Birliği Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanan görüş yazısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  Devamı
 • 06/03/2018
  ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

  Türk Dişhekimleri Birliğinden Odamıza 01.03.2018 tarihinde 001-1.584 sayılı genelge ile gönderilen “Ürün Takip Sistemi” konulu genelgesini aşağıda bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

  Devamı
 • 06/03/2018
  DİŞHEKİMLİĞİNDE ÜNVAN KULLANIMI

  Türk Dişhekimleri Birliğinden Odamıza 01.03.2018 tarihinde 001-1.589 sayılı genelge ile gönderilen “Dişhekimliğinde Unvan Kullanımı” konulu genelgesini aşağıda bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

  Devamı
 • 30/01/2018
  BİRDEN FAZLA SAĞLIK KURULUŞUNDA ÇALIŞMA HAKKINDA BİLGİLENDİRME

  Türk Dişhekimleri Birliği’nden Odamıza gönderilen ve “Dişhekimlerinin Birden Çok Yerdeki Mesleki Çalışmalarının Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” konulu genelgelerini bilgilendirmek amacıyla sizlerle paylaşmıştık.

  Ancak, yanlış anlaşılmalara neden olmamak amacıyla aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma gereği duymaktayız.

  Devamı
 • 29/01/2018
  DİŞHEKİMLERİNİN BİRDEN ÇOK YERDEKİ MESLEKİ ÇALIŞMALARININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

  Türk Dişhekimleri Birliğinden Odamıza 18 Ocak 2018 ve 22 Ocak 2018 tarihlerinde gönderilen “Dişhekimlerinin Birden Çok Yerdeki Mesleki Çalışmalarının Usul ve Esasları Hakkında Yönerge konulu genelgelerini ekte bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

  Dişhekimlerinin Birden Çok Yerdeki Mesleki Çalışmalarının Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

  Devamı
 • 18/01/2018
  TDB İLE YARGITAY BAŞKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL HAKKINDA

  Türk Dişhekimleri Birliği ve Yargıtay Başkanlığı arasında hak sahiplerine ağız diş sağlığı hizmetleri sunulmasına ilişkin protokol, 16.01.2018 tarihinde imzalanarak, yürürlüğe girmiştir.

   

  Devamı
 • 17/01/2018
  E-DEFTER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

  Daha öncede duyurduğumuz 17/12/2017 tarihinde yayınlanan 486 sıra nolu tebliğe göre Serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Defter-Beyan sistemi kullanmaya başlayacaklardır. Konu ile ilgili olarak Odamız Mali Müşaviri Sayın Suat DURMUŞ tarafından hazırlanan bilgi notu ayrıntılı olarak hazırlanmış ve aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  Devamı
 • 17/01/2018
  SPORTS INTERNATIONAL'IN ÜYELERE ÖZEL İNDİRİMİ HAKKINDA

  Değerli Meslektaşlarımız,

  Odamızı’nda yer aldığı CBLAnkara Kurumlararası Basketbol Ligine katılım sağlayan tüm kurumlara “Sport İnternational”  CBL’ye katılan tüm kurumların çalışan ve ailelerine 1 yıllık üyeliklerde %25, CBL Ankara’ya katılan tüm takımların kadrosuna ve ailelerine 1 yıllık üyeliklerde %30 indirim uygulayacaktır.

  Devamı
 • 05/01/2018
  "ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ KURULUŞ KAYDI VE ÜRÜN TEKİL TAKİP " KONULU GENELGE HK.

  Türk Dişhekimleri Birliğinden 04.01.2018 tarih 001-1.21 sayılı yazısı ile Odamıza bildirilen “Ürün Takip Sistemi Kuruluş Kaydı ve Ürün Tekil Takip” konulu genelgesine ulaşmak için tıklayınız.

  Devamı
 • 02/01/2018
  GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:299 )

  Türk Dişhekimleri Birliğinin 21.12.2017 tarih 001-1.3263 sayılı yazısı ile odamıza bildirilen genelge ile, 6 Aralık 2017 tarih ve 30262 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 299 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre, vergi dilimi aşımı nedeniyle 2017 Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında personele ödenen net ücretlerin 1.404,06 TL’nin altına düşmesi sonucu,

  Devamı
 • 11/12/2017
  MOR VE TURUNCU REÇETELER HAKKINDA TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU GENELGESİ

  Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından 2017/4 sayılı "Mor ve Turuncu Reçeteler" hakkında Genelge yayımlanmıştır. Genelgeyi ekte bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

  Devamı
 • 29/11/2017
  YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI

  Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında 03.02.2015 tarihli Yönetmelik, uygulanamaz hükümlerinin düzeltilmesi ve Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan davada verilen yürütmenin durdurulması kararına uygun değişikliklerin yapılabilmesi bakımından 23.12.2016 tarihinde değiştirilmişti.

  Devamı
 • 02/06/2017
  TIBBİ ATIK YÖNETİM PLANI HAKKINDA

  Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

  Devamı
 • 24/06/2015
  TIBBİ CİHAZLAR İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER HK.

  İşyerinizde olumsuz olay yaşadığınız ürünlere ilişkin bildirimlerinizi, TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) web sayfasındaki "Olumsuz Olay Tutanağı Formu"nu kullanarak TİTCK Tıbbi Cihaz Uyarı birimine gön...

  Devamı
 • 23/12/2013
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ ALINMASI ZORUNLULUĞU HK.

  Değerli Meslektaşlarımız;

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden (OSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi hizmeti alınması zorunluluğu bi...

  Devamı
 • 27/03/2013
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU HK.

  Değerli Meslektaşlarımız;

  Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan Tebliğe göre “tehlikeli” sınıfta kabul edilen dişhekimi muayenehanelerinin işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığı h...

  Devamı
 • 22/10/2012
  ZİRAAT BANKASI PERSONELİNE VERİLECEK SAĞLIK HİZMETİ ANLAŞMASI HK.
  Sevgili Meslektaşlarımız;
  Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, çalışanlarını veya sigortalılarını tedavi ettirmek isteyen kurumlar ile bu kurumlara hizmet vermek isteyen ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık kurum ve kuruluşları arasında yapılacak sözleşmeleri, sözleşmelerde tarafların sorumlulukları ve verilen hizmetin denetimi ile i...
  Devamı