BASIN AÇIKLAMALARI

Sağlık emekçisi tüm hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutlar, zorlu görevlerinde başarılar dileriz.

Ankara Dişhekimleri Odası