1. Ana Sayfa
 2. Odamiz
 3. Organlar
 4. Tdb Delegeleri
 • Dişhekimi Ünal AKDOĞAN
  Türk Dişhekimleri Birliği Delegesi
  1966 yılında Antakya’da doğmuş, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Antakya'da tamamlamıştır. 1988 Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunudur. 16. Ankara Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulu Başkanlığı ve Ankara Dişhekimleri Odası 17 ve 18. Dönem Türk Dişhekimleri Birliği Delegeliği görevini yürütmüştür. Kendi muayenehanesinde mesleğini sürdürmektedir. Evli ve bir kız çocuk babasıdır.
 • Prof. Dr. Mehmet Murat AKKAYA
  Türk Dişhekimleri Birliği Delegesi
  1956 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1981 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. AÜDHF Periodontoloji Anabilim Dalında 1985 yılında Doktor, 1987'de Doçent ve 1994'te Profesör unvanlarını almıştır. Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanıdır. Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanlığı ve Ankara Dişhekimleri Odası Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. T.C. Sağlık Bakanlığı Merkezi Etik Kurulu ve Tanı ve Tedavi Protokolleri Etik Kurulu üyelikleri yapmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu üyesidir. Ulusal ve uluslararası çeşitli mesleki derneklerin üyesidir. Sağlık Bakanlığı ve TDB'nin birçok komisyonunda görev almıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
 • Dişhekimi Süha ALPAY
  Türk Dişhekimleri Birliği Delegesi
  1959'da doğmuş, 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. Halen Ankara'da serbest dişhekimi olarak çalışmaktadır. 4, 8, 10 ve 18. Dönem TDB delegeliği, 8 ve 9. Dönem Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu üyeliği, 5. Dönem TDB Başkan Vekilliği, 11. Dönem TDB Genel Saymanlığı ve 12. Dönem TDB Genel Sekreterliği görevlerinde bulunmuştur.
 • Dişhekimi Helin ARAS
  Türk Dişhekimleri Birliği Delegesi
  1998 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2002 yılından beri kamuda farklı il ve kurumlarda görev yapmaktadır. Ankara Dişhekimleri Odası 12, 13 ve 14. Dönem Yönetim Kuruluğu Üyeliği, 14. Dönem Genel Sekreterliği görevlerini yürütmüştür. 15, 16 ve 18. Dönem TDB delegesidir. 2008 yılından beri Ankara Dişhekimleri Odası’nın ve Türk Dişhekimleri Birliği’nin çeşitli komisyonlarında çalışmaktadır. Bir çocuk annesidir.
 • Prof. Dr. Atilla Stephan ATAÇ
  Türk Dişhekimleri Birliği Delegesi
  Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nden mezun olan Prof.Dr. Atilla Stephan Ataç, Pedodonti Doktora eğitimini tamamladığı Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Çocuk Dişhekimliği ( Pedodonti ) Anabilim Dalında çalıştıktan sonra 2022 itibariyle Lokman Hekim Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde çalışmaya başlamıştır. Uzun yıllar Pedodonti AD Başkanlığı, Başhekimlik, Üniversite yönetim kurulu üyesi görevlerini sürdürmüştür. Türk Pedodonti Derneği ve Ankara Dişhekimleri Odası üyesidir. Türk Pedodonti Derneği Ankara Şubesi Başkanlığı, TPD MYK üyeliklerini 2016-2022 yıllarında yapmıştır. Türk Dişhekimleri Birliği 16,17-1, dönem Myk üyeliği yapmıştır 17-2 TDB genel başkanıdır. TDB ve ADO da bir çok komisyonda görev almıştır. Dr. Ataç, Çocuklarda periodontal hastalıklar, prefabrike kron uygulamaları ile çocuk, ergen ve genç erişkinlerde estetik restoratif tedaviler ve dental travmatoloji konularında klinik ve laboratuvar çalışmalarını sürdürmekte ve alannında uluslararası ve ulusal yayınları, sunumları vardır.
 • Dr. Dişhekimi Ali Rıza İlker CEBECİ
  Türk Dişhekimleri Birliği Delegesi
  1968 yılında Ankara’da doğmuş, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl AÜDHF Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalında doktora programına başlamış, 1996 yılında “Tükürük Bezi Hastalıklarında Çeşitli Görüntüleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması” adlı tez çalışmasını tamamlayarak Bilim Doktoru unvanı almıştır. Üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam eden Cebeci; bu süreçte yurtiçi ve yurt dışı yayınlar, tebliğler, konferanslarla akademik ortamda yer almış, 2008 yılında istifa ederek serbest olarak çalışmaya başlamıştır. Bu dönemde bir kitabı yayımlanan Cebeci, serbest dişhekimliği alanına geçtiği süreçte 13. Dönem Ankara Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri, 14. ve 15. Dönem Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Bu görevleri sırasında Eğitim, Tanı-Tedavi Protokolleri ve Kodlama Sistemleri, Uzmanlık gibi TDB Komisyonlarında ve birçok ADO Komisyonunda görev almıştır. Türk Dişhekimleri Birliği 16. Dönem Genel Başkanı, 17/1. Dönem Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 18. Dönem TDB delegesi olarak görev almıştır. Latife Cebeci ile evlidir. Ata ve Lal’in babasıdır.
 • Dişhekimi Murat Mustafa ÇAĞLAR
  Türk Dişhekimleri Birliği Delegesi
  1969 yılında Ankara'da doğmuş, 1996 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. 14. ve 15. Dönem Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Türk Dişhekimleri Birliği Kamu Çalışanları ve Özlük Hakları Komisyonu üyeliği, 16. ve 17/1. Dönem Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. 18. Dönem TDB delegesi olarak görev almıştır. Halen Gölbaşı ADSM'de görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
 • Dişhekimi Sibel DANIŞMAN UZBİLEK
  Türk Dişhekimleri Birliği Delegesi
  1974 yılında Nazilli’de doğdu. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 1997 yılında mezun olmuştur. Mezuniyeti takiben 4 yıl özel bir Ağız ve Diş Sağlığı merkezinde çalıştıktan sonra 2001 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda göreve başlamıştır. Halen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda Birim Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. 13.Dönem Ankara Dişhekimleri Odası Sosyal Komisyonu üyesi, Ankara Dişhekimleri Odası soruşturmacı üyesi , 14. Dönem Ankara Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulun Raportörü ve 16. Dönem Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almıştır. Evli ve iki çocuk annesidir.
 • Dişhekimi Ahu Eser ESET
  Türk Dişhekimleri Birliği Delegesi
  1975 yılında Kırıkkale’de doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 1996 yılında mezun olduktan sonra, bir yıl süreyle Sidney Üniversitesi’nde gözlemci öğrenci olarak bulunmuş ve 1997 yılında H.Ü. Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak doktora öğrenciliğine başlamıştır. 2003 yılında Bilim Doktoru unvanını aldıktan sonra, bir yıl süreyle bölümünde uzman doktor olarak görevine devam etmiştir. 2004 yılında serbest dişhekimi olarak kendi kliniğinde çalışmaya başlamıştır. 16. ve 17. Dönem Ankara Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulu üyeliği, 18. Dönem Disiplin Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 2019 yılından beri Dr. Öğretim Üyesi olarak akademik ve klinik çalışmalarını eş zamanlı sürdürmektedir.
 • Prof. Dr. Gürcan ESKİTAŞÇIOĞLU
  Türk Dişhekimleri Birliği Delegesi
  Ankara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültelerinde öğretim üyesi olarak görev yapan Eskitaşcıoğlu , Cumhuriyet tarihinin 20. Diş Hekimliği Fakültesi olan YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi'ni kurarak 8 yıl Dekanlık, Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği, Doçentlik, Uzmanlık ve Eğitim komisyonlarında görev yapmıştır. 40 tanesi SCI'e giren dergilerde yayımlanan 100'ün üzerinde bilimsel çalışması ve bu makalelerine yapılan çok sayıda atıf bulunmaktadır. IAD, IADR, EPA üyesi, TDB Akademi Genel Sekreteridir. 17. Dönem Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu üyeliği 18. Dönem Türk Dişhekimleri Birliği Delagasonunda görev almış olup, halen kliniğinde eşi Dr. Dişhekimi Ayşe Eskitaşcıoğlu ile birlikte çalışmaktadır. İki çocuk babasıdır.
 • Dr. Dişhekimi Faik Serhat ÖZSOY
  Türk Dişhekimleri Birliği Delegesi
  1972 yılında Ankara’da doğmuş, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1994 yılında mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalında Doktorasını tamamlamış, 2001 ile 2011 yılları arasında SSK ve Sağlık Bakanlığı Hastaneleri Ortodonti kliniklerinde çalışmıştır. 2006-2008 yılları arasında Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, 2012-2015 yılları arasında 14. Dönem Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. 16, 17 ve 18. Dönem Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, TDB 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Organizasyon Komitesi Başkanlığını yapmıştır. 1994 yılından bugüne kendi kliniğinde çalışmaya devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
 • Dişhekimi Neslihan SEVİM
  Türk Dişhekimleri Birliği Delegesi
  1972 yılında Ankara'da doğmuştur. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1995 yılında kendi muayenehanesinde mesleğini icra etmeye başlamıştır. Ankara Dişhekimleri Odası’nın soruşturmacılık, bölge temsilciliği ve Serbest Dişhekimlerinin Özlük Hakları Komisyonu, Kadın Dişhekimleri Komisyonu, Etik Komisyonu gibi çeşitli komisyonlarında görev almıştır. 14. Dönem Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve 15. Dönem Genel Sekreterliği görevlerini yapmıştır. 2016-2022 yılları arasında TDB Ankara Delegesi olarak devam ettiği meslek örgütünde 16. Dönem TDB Genel Sekreteri olarak görev yapmıştır, aynı dönemde Ulusal Ağız Diş Sağlığı Politikaları Çalışma Grubu içinde yer almış olup 'Türkiye'de Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinde ve Dişhekimlerinin Çalışma Yaşamında Gerçekleşen Dönüşümü Anlamak: Niteliksel Bir Araştırma Kitabının ve 'Toplum ve Hekim Dergisi - Dinin Siyasallaşmasının Dişhekimleri ve Ağız-Diş Sağlığı Hizmetlerine Yansımaları Hakkında Bir Deneme'nin yazarlarındandır. 17/1 Dönem TDB Yönetim Kurulu üyeliği ve farklı dönemlerde TDB Özlük Hakları Komisyonu, Kadın Dişhekimi Komisyonu, Basın-Yayın Komisyonlarında görev yapmıştır. Halen ADO Etik Komisyon üyeliği ve TDB Delegeliği sürerken, kendi muayenehanesinde çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.
 • Dr. Dişhekimi Zehra Tuba ULUCANLAR
  Türk Dişhekimleri Birliği Delegesi
  1972 yılında Ankara’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 1995 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında doktora programına başlamıştır. 2000-2017 yılları arasında Şekerbank Ankara Sağlık Kliniğinde görev yapmıştır. 2002 yılında doktor unvanını almıştır. 16. ve 17. Dönem Ankara Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulu Raportörlüğü ve üyeliği yapmış, 18. Dönem Ankara Dişhekimleri Odası Başkan Vekilliği görevini üstlenmiştir. Halen serbest dişhekimi olarak kendi kliniğinde çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.
 • Dişhekimi Ahmet Burak YANDIMATA
  Türk Dişhekimleri Birliği Delegesi
  1971 yılında Ankara'da doğmuş, 1996'da Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olmuştur. 14. ve 15. Dönem ADO Yönetim Kurulu üyeliği, 16 ve 17. dönemde de TDB delegeliğinde bulunmuştur. TDB'nin Toplum Ağız Diş Sağlığı, Özlük hakları ve Basın Yayın komisyonlarında, ADO'nun Tüketici Hakları, Toplum Ağız Diş Sağlığı, Sosyal ve Etik komisyonlarında görev almıştır. Halen serbest dişhekimi olarak kendi kliniğinde çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam