1. Ana Sayfa
  2. Odamiz
  3. Organlar
  4. Komisyonlar
  5. Kadin Dişhekimleri Komisyonu

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi :Elif PEKER TUNÇ

Üye: Gamze Burcu GÜL

Üye: Nadide YILDIRIM

Üye: Emine KESKİNSOY

Üye: Elif Selin ÜÇER

Üye: Melek Sultan KİRAZ

Kadın Dişhekimleri Komisyonu görev tanımı

Dil, din, ırk, siyasi görüş ve cinsiyet ayrımcılığı yapmayacaklarına dair ant içerek göreve başlayan dişhekimleri, ortaya çıktığı her yerde ayrımcılığa karşıdırlar. 

Bilindiği gibi cinsiyet eşitsizliği, kadınların toplumsal yaşamın içinde yer alması önünde ciddi bir engeldir. 

Kadınların meslek örgütleri içinde temsil edilmesinde adalet ilkesine uyacak önlemler alınması gerekmektedir.

Bu nedenle;

• Ankara Dişhekimleri Odası'nın kadın üye sayısını ve kadınların organlarda etkinliklere katılımını artırmak, 

• Meslek örgütünde kadın çalışmaları yapılması için kadın dişhekimlerinin bir araya gelmesini kolaylaştırmak,

• Meslek içi cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili farkındalık yaratmak ve duyarlılığı arttırmak için araştırma ve çalışmalar yapmak, var olan çalışmalara katılmak, destek vermek ve ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

• Meslek örgütünde pozitif ayrımcılık ilkesi uyarınca kadın dostu çalışma ortamları yaratılmasını sağlamak,

• Kadına yönelik her türlü taciz ve şiddetin tanımlanmasını ve ortadan kaldırılmasını sağlayacak önlemleri almak,

• Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitiminin, mezuniyet öncesi dişhekimliği eğitimi, mesleki eğitim ve sürekli dişhekimliği eğitimi içinde yer alması için gerekli girişimlerde bulunmak Kadın Dişhekimleri Komisyonunun görevleri arasındadır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam