1. Ana Sayfa
  2. Sayfa Bulunamadı!
  3. Sayfa Bulunamadı!
  4. Tdb Genel Kurul
  5. 1. Olağan Genel Kurul Kararlari
1. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

TDB 1. OLAĞAN GENEL KURULU
(19-20 Nisan 1986)

TDB 1. Olağan Genel Kurul Kararları

1. Yeni bir asgari ücret tarifesi hazırlanıncaya kadar, Türk Tabipleri Birliği asgari ücret tarifesi uygulanacaktır.

2. Oda kayıt ücreti, asgari muayene ücretinin 3 yıllık aidat ise kamuda çalışanlar için 3 ve serbest çalışanlar için 6 katı olarak belirlenmiştir.

*****

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
1.OLAĞAN GENEL KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ

25 Haziran 1985 tarihinde yürürlüğe giren 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği kanuna uygun olarak 19.Nisan 1986 tarihinde, I. Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

Diş Hekimliği mesleğinin saygınlığını arttırmak, meslekdaşlarımızı daha iyi çalışma koşullarına kavuşturabilmek ve toplumumuzun ağız ve diş sağlığı sorunlarının çözümlenmesi için Genel Kurulumuzda demokratik bir şekilde tartışmalar yapılmış ve bu konuların ilgili kurum ve kamu oyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

1. S.S.Y.Bakanlığında Ağız ve Diş Sağlığı Genel Müdürlüğünün kurulması ve Yüksek Sağlık Şurasında bir Diş Hekimine yer verilmesi.

2. Diploması olmadığı halde hasta kabul edip, ağız ve dişe ait müdahaleler yapan "sahte dişçilere" en kısa zamanda engel olunması ve halkımızın sağlığının bu kişilerin elinden kurtarılması gerekmektedir. Bu konunun ivedilikle çözümlenmesi için gerekli yasal önlemlerin de alınması kaçınılmazdır.

3. Diş Hekimlerinin yardımcı personeli olan protez teknisyenlerinin yetiştirilmesi için orta eğitim düzeyinde meslek okullarının açılması gerekmektedir.

4. Yurdumuzda Ağız ve Diş Sağlığı hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için resmi ve özel çalışanlar ayrımı yapılmadan tüm Diş Hekimlerinden yararlanılmalı.

5. Mezuniyet sonrası eğitim zorunluluğu getirilmeli.

6. Diş Hekimliğinde kullanılan alet ve malzemelerin standardizasyonu sağlanmalı,

7. Diş Hekimlerine, grup meslek sağlık sigortası, vakıf ve kooperatif kurularak sosyal güvenliklerinin sağlanması

8. Diş Hekimlerinin muayenehane açabilmeleri için kredi imkanlarının geliştirilmesi ve arttırılması.

9. Üyelerle, Birlik arasında iletişim sağlanması için merkezi yayın organının çıkartılması,

10. Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin arttırılması ve bu konuda halkın aydınlatılması için gerekli çalışmaların yapılması

11. Diş Tedavi ve Protez merkezlerinden sevklerin düzenlenmesi, faturaların odalar tarafından onaylanması ve resmi kurumların Ödemelerini doğrudan Diş Hekimlerine yapması sağlanmalıdır.

12. S. S. Y.Bakanlığı ve kamu kuruluşlarında Diş Hekimi, istihdamının arttırılması,

13. Türkiye`deki sağlıkla ilgili hizmetleri yürüten üst meslek kuruluşları Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliklerinin katılmasıyla oluşan üst düzey federasyonu (Tıp Meslekleri Federasyonu) oluşturulmalıdır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam