1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortasindaki Duraksama Giderildi
ZORUNLU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASINDAKİ DURAKSAMA GİDERİLDİ

On yıldan uzun süredir, dişhekimi ve hekimlerin mesleki faaliyetleri sebebiyle karşılaşabilecekleri tazminat taleplerinde güvence sağlaması için zorunlu mesleki sorumluluk sigortası (ZMSS) yaptırılmaktadır.

Dişhekimi ve hekimlerin poliçe kapsamındaki mesleki faaliyetlerinden doğabilecek zararların yanı sıra, kamu sağlık kurum ve kuruluşunda çalışan hekim ve dişhekimlerinin kendi görev yeri ve branşı dışında da olsa ilgili mevzuat çerçevesinde görevlendirildiği yer ve branşlardaki faaliyetleri de ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil edilmeksizin ZMSS kapsamı içindedir.

Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle dişhekimi ve hekimlerin bir çoğu kendi görev yeri ve branşı dışında görevlendirilmiş; özel hastanelerin bir kısmı Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi ilan edilerek Covid-19 salgın hastalığı ile mücadelede görevlendirilmişlerdir.

Bu çerçevede, kamu ya da özel sağlık kuruluşlarında görev yapan ve Covid-19 salgın hastalığının önlenmesi için verilen görevleri yerine getiren dişhekimleri ve hekimlerin bu faaliyetlerinin ZMSS kapsamında olup olmadığına ilişkin duraksama, 23.05.2020 tarihinde ilgili Tebliğ’de yapılan düzenleme ile giderilmiştir.

Buna göre, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan ve mesleklerini serbest olarak icra eden sigortalıların kendi görev yeri ve branşı dışında da olsa ilgili mevzuat çerçevesinde kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların bağlı, ilgili veya ilişkili birimlerinde pandemi sebebiyle görevlendirilmeleri nedeniyle yürüttükleri faaliyetleri, ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil edilmeksizin poliçenin kapsamına dahildir.

Ayrıca, pandemi sebebiyle yapılan görevlendirmeler kapsamındaki tüm iş ve işlemler için olay başına azami teminat tutarı da Tebliğ’de yapılan düzenlemeyle 600.000 TL olarak belirlenmiştir. Bir başka anlatımla, bu kapsamda yapılan işlerle ilgili olarak zarar gördüğünü iddia ederek tazminat taleplerinde her bir olay için 600.000 lira ve toplamda 1.800.000 lira teminat ZMSS tarafından karşılanabilecektir.

Tebliğin yürürlük tarihi 01.01.2020 olarak belirlenerek, Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele edilen geçmiş süreç için de sigortanın kapsamı ve teminat tutarına ilişkin uyuşmazlıkların önüne geçilmiştir.

Türk Dişhekimleri Birliği

Paylaş

Diğer Haberler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam