1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Yönetmelikle İlgili Yeni Bir Daniştay Karari
YÖNETMELİKLE İLGİLİ YENİ BİR DANIŞTAY KARARI
Danıştay, yönetmeliğin 16/3. maddesinin Ankara Dişhekimleri Odası tarafından açılan davada iptal edildiğini ve İDDK tarafından bu hükmün onaylandığını belirterek bu davada da söz konusu hükmün iptali gerektiğine hükmetmiştir.
Yönetmeliğin 16/3. Maddesi, poliklinik, merkez ya da özel hastanede kısmi zamanlı çalışma yapılabilmesinde muayenehane sahibi dişhekimlerini dışarıda tuttuğu gibi özel sağlık kuruluşlarında tam zamanlı olarak çalışan dişhekimleriyle sınırlandırmaktaydı. İDDK, 1219 sayılı Yasa’nın 12. Maddesinde yapılan değişiklikle birlikte, dişhekimlerinin, Yasa’da belirtilen şartlara uygun olarak, birden fazla özel sağlık kuruluşunda kısmı zamanlı çalışabileceğini, Yasa’da yer almayan şartların yönetmelikle getirilemeyeceğini; bu yönüyle, kısmi zamanlı çalışma yapmak için bir başka özel sağlık kuruluşunda tam zamanlı çalışmanın şart koşulmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir. Böylece, bu davada iptali talep edilen Yönetmeliğin 16/3. maddesindeki “Muayenehaneler hariç” ibaresinin de hukuka aykırı olduğu anlaşılmıştır. Muayenehane sahibi dişhekimleri de dahil olmak üzere dişhekimlerinin ikinci bir sağlık kuruluşunda kısmi zamanlı çalışabilmesi mümkün hale gelmiş; kısmi zamanlı çalışma için bir sağlık kuruluşunda tam zamanlı çalışma şartı ortadan kaldırılmıştır.
Diğer iptal taleplerimizle ilgili olarak 10. Daire tarafından karar verildiğinde ayrıca paylaşılacaktır.

Paylaş

Diğer Haberler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam