2023 Yılı 2.Dönem  İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ilanına göre  Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak. Bu kura uzman eczacı ve eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak olup, diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacaktır.

• 1. Yerleştirmede;

a.)  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve belirtilen yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı,

b.) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip belirtilen branşlarda uzman eczacı unvanlı personel alımı yapılacaktır.

• 2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi.(360), diş tabibi (561), uzman eczacı ve eczacı unvanında personel alımı’ yapılacak.

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak olup, kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek.

İlan metni ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız…

Dişhekimi ve uzman dişhekimi münhal yerler listesi için tıklayınız…     

 

2023 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

 12 Eylül 2023 Salı – 18 Eylül 2023 Pazartesi  
  Saat 18.00’e kadar

  PBS üzerinden başvuruların yapılması

2

 2 Ekim 2023 Pazartesi

  Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının  PBS üzerinden ilanı

3

 2 Ekim 2023 Pazartesi– 3 Ekim 2023 Salı
 Saat 18.00’e kadar

  İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının PBS üzerinden alınması

4

 9 Ekim 2023 Pazartesi

  İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

5

 10 EKİM 2023 SALI
 KURA TARİHİ

  Yeri ve saati  (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

6

 27 Ekim 2023 Cuma
 Saat 18.00’e kadar

  Atamaya esas evrakların son geliş tarihi ve saati
  (Not: : Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla     ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim  etmelidirler.)