1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Sorunlarimizin Çözülmesi İçin Sesimizi Yükseltiyoruz.
SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜLMESİ İÇİN SESİMİZİ YÜKSELTİYORUZ.

SAĞLIK EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNİN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri olarak süreç içerisinde binlerce arkadaşımızın Covid 19 ile enfekte olmasının üzüntüsünü, 200’den fazla arkadaşımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. 

Pandemi süresince başta Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ve Hıfzıssıhha Kurul Kararları kapsamında;

Dönüşümlü çalışma, daraltılmış mesai, idari izinler, ücretli izinler gibi kendimizi, ailemizi ve toplumu korumaya yönelik hiçbir düzenlemeden faydalandırılmadık. 

Bu düzenlemelerden faydalanmadığımız gibi, haksız hukuksuz görevlendirmeler, arttırılmış mesailer (nöbet, icap vb), 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet ve filyasyon gibi görev tanımımızda olmayan yeni düzenlemelerle birlikte izin, emeklilik, istifa ve çekilme gibi Anayasal  haklarımızın gasp edilmesiyle daha fazla enfeksiyon riskine maruz kaldık.

Bu süreçte sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin süregelen hiçbir sorunu çözülmediği gibi Covid 19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesine yönelik düzenleme de pandemide 9. aya gelmemize rağmen bir türlü yapılamadı.

Sağlık emek ve meslek örgütleri olarak, meslek hastalığı düzenlemesinin, bu süreçte ortaya koyduğumuz ve ifade ettiğimiz sekilde değil de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yapacağı ikincil düzenlemeler ile çıkarılacağını medyaya yansıyan haberlerden öğrendik.

Düzenleme ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından  söz söylenmediği gibi bizim de konuya ilişkin görüşlerimiz bugüne kadar alınmamıştır. Korkumuz ve endişemiz, düzenlemenin dar kapsamlı ve biz Emek ve Meslek Örgütlerinin taleplerini karşılamayacak düzeyde olmasıdır.

Bugün itibarıyla sağlık emekçilerinin sıkıntılarının pandemi süresince daha da arttığını ve sorunların, muhatapları olan idareciler tarafından çözülmediği gibi bu idarecilerin üç maymunu oynadığını gördük.

Sahada acil çözüm gerektiren sorunlar olduğu ve sağlık çalışanlarının gücünün sonsuz olmadığı konusunda idarecileri uyarıyor, aşağıda vurguladığımız sorunların ivedilikle çözülmesini talep ediyoruz:

*Salgın süreci bilimsel yöntemlerle, emek ve meslek örgütleri ile birlikte demokratik ve katılımcı bir anlayışla, şeffaf şekilde yönetilmelidir, 

*Covid 19'un iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmesine yönelik düzenlemede illiyet bağı aranmamalı, düzenleme tüm iş yerlerini ve tüm sağlık emekçilerini kapsamalıdır. 

*Covid 19’un ileriki dönemde hastaların bedeni üzerinde oluşturacağı hasar seyrinin bilinmemesi nedeniyle ortaya çıkacak ilişkili sorunlar da bu kapsamda değerlendirilmeli, tüm pandemiler bu kapsama alınmalıdır, 

*Covid 19 ile ilgili aşı çalışmaları hakkında doğru ve şeffaf bilgilendirme yapılmalı, halk sağlığı açısından da büyük tehlike oluşturan aşı karşıtlığının önüne geçilmelidir, 

* Sağlıkta şiddetin önlenmesi için çok boyutlu çalışmalar yürütülmeli, yıllardır beklentimiz olan “Sağlıkta Şiddet Yasası” biz emek ve meslek örgütlerinin talepleri doğrultusunda çıkarılmalıdır, 

*Sağlık emekçilerinin ekonomik talepleri, insan onuruna yakışan bir yaşam sürdürmeye yetecek ve emekliliğe yansıyacak güvenceli gelir şeklinde karşılanmalıdır,  

*Yıllardır ifade ettiğimiz fiili hizmet zammı kapsamı genişletilmelidir, 

*Her sağlık tesisinde 7/24 ücretsiz kreş olanağı sağlanmalıdır, 

*Sağlık hizmetlerinde işçi sağlığı ve güvenliği mevzuatı eksiksiz uygulanmalıdır, 

*Amasız, fakatsız yoğun bakımlarda acil servislerde hizmeti kesintisiz sürdüren bizlerin; sağlıklı, düzenli ve yeterli beslenme ihtiyacı sağlanmalıdır, 

*Sağlık emekçilerinin Anayasal hakları gasp edilmemeli, izin, ücretsiz izin, emeklilik ve istifa hakları önündeki yasaklama kararı kaldırılmalıdır, 

*İvedilikle yeterli sayıda sağlık emekçisi ataması yapılmalı ve hukuki süreç başlatılmaksızın görevden alınanların işe iadeleri gerçekleştirilmelidir, 

*Şehir Hastaneleri gibi sağlık hizmetleri ile örtüşmeyen projeler yerine ülkenin geneline yayılan ve kapsayıcı sağlık hizmetleri örgütlenmesi sağlanmalı, şehir merkezlerinde kapısına kilit vurulup kapatılan hastanelerimiz daha fazla gecikmeden açılmalıdır, 

*Kronik hastalığı olan, engelli ve hamile (24 haftadan küçük hamilelikler de dahil)  sağlık emekçilerine idari izin hakkı tanınmalıdır, 

*Sağlık emekçilerine düzenli olarak Covid 19 taraması yapılmalı, Covid 19 nedeniyle enfekte olan ve yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının sayıları ve meslekleri şeffaf bir şekilde açıklanmalıdır.

*Özellikle filyasyonda görevlendirilen sağlık emekçilerine yeterli sayıda ve nitelikte koruyucu ekipman sağlanmalı, mesai saatleri yeniden gözden geçirilmeli, dinlenme ve hijyen ihtiyacının giderilmesine yönelik düzenlemeler  yapılmalıdır, 

*Sağlık emekçilerinin pandemi süresince kendilerini, ailelerini, hastalarını ve toplumu koruma anlamında önemli olan servis hizmetleri ivedilikle ve ücretsiz olacak şekilde sağlanmalıdır,


Kamuoyuna saygı ile paylaşıyoruz.


Ankara Diş Hekimleri Odası 

Ankara Tabip Odası 

Türk Hemşireler Derneği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası 

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği 

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği 

Paylaş

Diğer Haberler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam