1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Sağlikta Reklam Ve Aracilik Faaliyetine Reklam Kurulundan 104.781 Tl Ceza
SAĞLIKTA REKLAM ve ARACILIK FAALİYETİNE REKLAM KURULUNDAN 104.781 TL CEZA

Facebook, Instagram, Google gibi platformlarda "Uzman kadromuz ile hizmetinizdeyiz... Ankara İmplant Diş Hastalarımız; uyguladığımız multidisipliner yaklaşımla tüm ihtiyaçları doğru olarak teşhis edilerek, günümüz diş hekimliğinde kullanılan güncel teknoloji ve kaliteli malzemeler ile en doğru şekilde tedavi edilmektedir. Kliniğimizde bulaşıcı hastalık riskine karşı ileri derecede güvenlikli sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları yapılmaktadır. Bu bizim vazgeçilmezimizdir...

Diş hekimliğinin farklı disiplinlerindeki son derece yetenekli doktorlarımızın çalışmaları, en yeni ekipman ve teknolojilerin kullanımı...
Hedefimiz onları bir ömür boyu olağanüstü diş ve ağız sağlığı için yola koymaktır..." gibi ifadelerle birlikte hastaların tedavi ÖNCESİ ve SONRASINA ait görüntülerine yer verdiği, internet sitesi vasıtasıyla anlaşmalı hekimler ve sağlık kuruluşları için randevu oluşturduğu tespit edilen kişiler hakkında bu ve benzeri tanıtımlar vasıtasıyla sağlık kuruluşlarının mevzuatta izin verilen bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamının aşıldığı ve reklam yapıldığı; bu tanıtımların SAĞLIK HİZMETLERİNE TİCARİ BİR GÖRÜNÜM VEREN, TALEP YARATICI ve DİĞER SAĞLIK KURULUŞLARI ALEYHİNE HAKSIZ REKABETE YOL AÇICI nitelikte olduğu değerlendirmesi yapılmış, diğer taraftan, söz konusu internet siteleri vasıtasıyla şahsın anlaşmalı hekimler ve sağlık kuruluşları lehine ARACILIK faaliyetinde bulunduğu, bu durumun MEVZUATA AYKIRI, TÜKETİCİLERİ YANILTICI, BİLGİ EKSİKLİKLERİNİ İSTİSMAR EDİCİ nitelikte olduğu,

Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların;

 - 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 64 üncü maddesi,

 - 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 45 inci maddesi,

 - 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 1 ve 40 ıncı maddeleri,

 - Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 - Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi,

 - Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 5/ğ, 5/h, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-b, 26 ve 32 nci maddeleri,

 - 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61 inci maddesi,

hükümlerine aykırı olduğuna,

Buna göre, reklam veren M.D. hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/13 üncü maddeleri uyarınca 104.781-TL (Yüzdörtbinyediyüzseksenbir Türk Lirası) Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

Paylaş

Diğer Haberler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam