1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Sağlik Çalişanlarinin Covid-19’A Yakalanmasi Sadece Hastalik Değil, İş Kazasidir...
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVID-19’A YAKALANMASI SADECE HASTALIK DEĞİL, İŞ KAZASIDIR...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 07.05.2020 tarihinde yayınlanan 2020/12 sayılı Genelge ile COVID-19’a yakalanan sigortalıların tedavisi için hastalık sigortasından provizyon alınması gerektiği duyurulmuştur.

Kişinin yaptığı işle bağlantılı bir bulaşma düşünülmediği sürece, COVID-19 hastalığının iş kazası veya meslek hastalığı değil, hastalık sigortasından yararlanılarak tedavi edilmesi uygundur. Ancak söz konusu Genelge’de, COVID-19’a işyerinde veya işi sebebiyle yakalanan sigortalıların görmezden gelinmesi, bu durumda olanlarla ilgili olarak iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanılması gerektiğinin belirtilmemesi önemli eksikliktir.

Sağlık çalışanları ve bunlar içinde de çalışma yönteminin yarattığı yüksek risk nedeniyle, özellikle dişhekimlerinin, COVID-19’a çalıştıkları ortamlarda tedavi gören hastalar veya virüs taşıyıcısı olan hasta, hasta yakını veya diğer çalışanlardan bulaşan virüsle yakalandıkları gözetildiğinde bu durumun sağlık çalışanı için iş kazası olarak kabul edilmesi; kayıtlarda buna uygun işlem yapılması gereklidir.

Diğer yandan, SGK Genelgesinde eksiklik olması, olgularla ilgili yasal hakları değiştirmediği gibi bildirim yükümlülüklerini de ortadan kaldırmamaktadır. Bir başka anlatımla, iş kazası veya meslek hastalığı tespiti halinde bununla ilgili kayıtların oluşturulması ve SGK’ya bildirim yapılması gereklidir.

Değerlendirmelerimizi içeren ve Genelge’nin daha açık biçimde yeniden düzenlenmesini talep eden yazımız SGK’ya gönderilmiştir.

Türk Dişhekimleri Birliği

Paylaş

Diğer Haberler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam