1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Odamiz Üyelerine Covid-19 Antikor (Igg) Testi Hk.
ODAMIZ ÜYELERİNE COVİD-19 ANTİKOR (IGG) TESTİ HK.

Geçtiğimiz haftalarda T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün izniyle Covid 19 (SARS-CoV-2) hastalığının tanı ve tedavisinin yapıldığı tüm kamu sağlık tesisleri ve özel sağlık kurumlarında talep eden kişilere  Covid-19  antikor testleri çalışılması uygun görülmüştür. Kişinin Covid-19  virüsüyle karşılaşıp karşılaşmadığı ve/veya bağışıklık yanıtının gelişip gelişmediğini tespit etmek için antikor testlerinin önemli rolü olduğu düşünülmekte; aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumunun tespiti için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından rastgele adreslerde antikor testleri yapılmaktadır.

Rutinde Covid-19’un tespitinde antijen ve antikor testleri kullanılmaktadır. Antijen testleri, kişinin hasta olup olmadığını, yani akut enfeksiyonun varlığını tanımlayan testler iken; antikor testi ise kişinin daha önce enfeksiyonu geçirip geçirmediğini ve/veya virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanılmadığını tanımlamaya yöneliktir. Ancak antikor testi kişinin test yapıldığı anda hasta olup olmadığına dair bilgi vermez. 

Covid-19 için geliştirilen antikor testleri, öncelikle enfekte olmuş ve sonrasında da iyileşmiş hastaların kanlarında mevcut virüse karşı oluşan antikorların tespit edilmesi için kullanılmaktadır. Bununla birlikte enfekte olmuş ancak semptom göstermemiş kişilerin belirlenmesi için de antikor testlerine başvurulmaktadır.

Antikor testlerinin güvenilirliği dünya genelinde tartışma konusudur. Antikor testinin sonucunun pozitif çıkması, virüs ile karşılaşıldığını gösteriyor olsa da, Covid-19'a karşı tam bağışıklık gelişip gelişmediğinin tespiti edilmesi net değildirCovid-19'a karşı bağışıklığın tespiti konusunda bir test bulunmamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün bilgilendirme notunda, virüse karşı antikor gelişimi konusunda araştırma ve çalışmaların devam ettiği bildirilmektedir.

Basitçe açıklamak gerekirse antikor testleri farklı şekilde uygulanmaktadır. Bunlardan ilki hızlı tanı (hızlı kart testi) kitleridir. Evde de uygulanabilen bu kitler dakikalar içinde sonuç vermektedir. Ancak antikor üretimi belirli bir zaman aldığı için, virüs vücuda girdikten sonraki ilk günler yapılan test sonuçları güvenilir olmamaktadır. Antikor testi konusunda ikinci yöntem kan örnekleridir. Kan örnekleri ile yapılan testler daha doğru sonuçlar vermekle birlikte kan testinin yapıldığı kitlerin doğruluk oranı tartışmalıdır.

Antikor testlerinin doğru sonuç verip vermediği duyarlılık ve özgüllük oranlarına göre değerlendirilmektedir. Birçok enfeksiyon uzmanı tarafından Türkiye’ye gelmiş olan özellikle Çin kaynaklı test kitlerini tavsiye edilmemekte; antikor testi yapılırken hangi kitin kullanıldığının büyük önem arz ettiğinin altı çizilmektedir.

Bununla birlikte IgG antikoru pozitif saptanmış bireylerin için bu sonuç, Covid-19 enfeksiyonunu geçirmiş olduklarını gösteren çok önemli bir parametredir. Özellikle hastalığı belirtisiz olarak geçirmiş kişilerin belirlenmesi için tek yöntemdir.

Covid-19 antikor testinde IgA ve IgM antikorlarını saptanması kişinin yakın zamanda virüs ile karşılaştığını gösterir. Buna virüsle henüz enfekte olan hastalarda, virüse karşı antikor cevabı  gelişmesi için yeterli zaman geçmediği için, test sonucu negatif olarak da görülebilir.  

Covid-19 antikor testinde IgG antikor pozitifliği ise Covid-19'a maruz kalındığını göstermektedir. Bu antikorun pozitif seviyelere ulaşması genellikle ilk belirtiler başladıktan sonraki 10 gün içerisinde gerçekleşirIgG pozitifliği özellikle hastalığı asemptomatik olarak geçirmiş kişilerin belirlenmesinde kullanılan tek belirteçtir.

Antikor testinden elde edilen negatif sonuçlar, özellikle virüsle temas eden bireylerde Covid-19 enfeksiyonunu dışlamaz.

Değerli meslektaşlarımız,

Yukarıda özetlenen bilgiler ışığında, güvenilirliği %100 olmamakla birlikte; Ankara Dişhekimleri Odası olarak, talep eden meslektaşlarımızın antikor testi yaptırabilmesi amacıyla özel sağlık kuruluşuyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Odamız üyesi dişhekimleri, 1.derece yakınları ve yardımcı personelleri için antikor testi uygulayacak  kuruluşun bilgileri aşağıdadır. 

MEMORIAL ANKARA HASTANESİ 

CORONA (COVID-19) VIRUS, IgG - Kişi başı 175 TL +KDV

Test tüm lokasyonlarında yapılabilmektedir.

Tetkik sonuçları için  rapor süresi 2 gündür.

Test için açlık veya tokluk gibi özel bir hazırlık yapılması gerekmemektedir.

 

COVİD DEĞERLENDİRME PAKETİ – Kişi başı 350 TL + KDV

PCR testi İstanbul, Ankara ve Antalya lokasyonlarında yapılabilmektedir.

Paylaş

Diğer Haberler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam