1. Ana Sayfa
 2. Haberler
 3. Muayenehaneler Ve Özel Ağiz Diş Sağliği Polikliniklerinde Sedasyon İle Tedavi Hizmeti Verilemez
MUAYENEHANELER VE ÖZEL AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİKLERİNDE SEDASYON İLE TEDAVİ HİZMETİ VERİLEMEZ

İlimizde bulunan Özel Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri ve Muayenehanelerde Sedasyon hizmeti verildiğine dair Odamıza şikayetler ulaşmaktadır.

03.02.2015 tarih 29256 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin 6. Bölümünde yer alan Sağlık kuruluşlarının çalışma esaslarının 3. maddesinde (Değişiklik:RG-23/12/2016-29927) 1219 sayılı kanunun 12. maddesine uygun olmak kaydıyla “mesleğini serbest olarak icra eden ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanları, hastalarının Ek-9’da yer alan cerrahi işlemlerini genel anestezi müdahale ünitesi bulunan ADSM’ler ile tıp merkezleri ve özel hastanelerin ameliyathane ve genel anestezi müdahale ünitelerinde yapabilirler. Mesleğini serbest icra eden diş hekimleri/uzmanlar, hastalarının Ek-9’daki cerrahi işlemler dışında kalan genel anestezi ve sedasyon altında yapılacak tanı ve tedavi işlemlerini ADSM’ler bünyesinde bulunan Sedasyon ve Genel Anestezi Biriminde yapabilirler. Bu durumda hastalar, tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı hususunda bilgilendirilir. Tedavinin yapıldığı sağlık kuruluşunun mesul müdürü her ay sonu itibarıyla tedavi edilen hasta sayısı ve dişhekiminin ismini müdürlüğe bildirir. Ayrıca bu şekilde tedavi gören hastalara ayrıntılı fatura düzenlenir” denmektedir.

Buna göre; Muayenehaneler ile Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniklerinde sedasyon ile tedavi hizmeti verilemez.

** Ek: 9 aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

EK:9

(Değişik:RG-23/12/2016-29927)

Ek–9 DENETİM FORMLARI MAJÖR CERRAHİ İŞLEMLER LİSTESİ

 1. Maksillektomi(total)
 2. Maksillektomi(parsiyal)
 3. Mandibular osteotomi
 4. Sagittal split ramus osteotomisi
 5. Mandibula/maksilladan tümör rezeksiyonu
 6. Glossektomi
 7. TME ankilozu için Gap artroplastisi
 8. Le fort 1 kırığı rekonstrüksiyonu
 9. Le fort 2 kırığı rekonstrüksiyonu
 10. Damak yarığı tedavisi(tam)
 11. Dudak damak yarığı tedavisi (iki taraflı)
 12. Dudak damak yarığı tedavisi(tek taraflı)
 13. Yarık dudak burun deformitesi onarımı
 14. Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarım
 15. Farengeal flep uygulanması
 16. Sert damaktan tümör ekziyonu (greft ile tedavi)
 17. Sert damaktan tümör ekziyonu (primer tedavi)
 18. Stiloid process elengasyonu/eksizyonu
 19. Maksilla ve mandibula kırığının ,açık redüksiyonu ve internal fiksasyonu
 20. Ranulaya girişim
 21. Blow-out fraktürü,orbita tabanına greft veya biomateryal uygulanması
 22. Odontojenik tümör operasyonu
 23. Zigoma kırığı (açık redüksiyon)
 24. Otogreft alınması(iliak kanat)

 

 

Paylaş

Diğer Haberler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam