1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Muayenehane Bilgi Yönetim Sistemi (Mbys) Hakkinda Bilgilendirme
MUAYENEHANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (MBYS) HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sevgili Meslektaşlarımız;

Sağlık Bakanlığı'nın, mesleğini serbest olarak yürüten hekim ve dişhekimlerinin hasta bilgilerini Muayenehane Bilgi Yönetim Sistemi'ne girmelerini talep etmesi üzerine 9 Ocak tarihinde MBYS’ye yönelik bir bilgi notu ile itiraz dilekçesi iletmiştik. 

Bildiğiniz üzere; Sağlık Bakanlığı 12.3.2021 tarihinde bir yazı yayınlamış, mesleğini serbest olarak yürüten hekim ve dişhekimlerinin hastalarına ait kişisel ve sağlık bilgilerini Muayene Bilgi Yönetim Sistemi’ne girmelerini istemişti. Bu yazının iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından açılan davada Danıştay 10.Dairesi oybirliği ile işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına ilişkin dava kararı Ek-1’de sizlere iletilmiştir.

Sağlık Bakanlığı söz konusu karara itiraz etmiş, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) Bakanlığın itirazını oy çokluğu ile kabul etmişti. İDDK’nın yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin kararı Ek-2’de belirtilmiştir.

İDDK’nın bu kararının ardından Sağlık Bakanlığı tüm taşra teşkilatlarına “Veri Gönderimi” konulu 28.12.2022 tarih ve E-75730711-719 sayılı bir yazı iletmiştir. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün ilettiği yazı Ek-3’te sunulmuştur.

6 Ekim 2022 tarihli resmi gazetede yayınlanan “Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Veren Özel Kuruluşlar” hakkındaki yönetmeliğe Türk Dişhekimleri Birliği 3 Aralık 2022 tarihinde yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı ancak TDB'nin iptali için açtığı dava henüz sonuçlanmadı. 

Ancak Danıştay’da görülen davada yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi durumunda kararın gerekçesine uygun olarak ilgili elektronik sistemin kullanılmaması veya Bakanlığa kişisel sağlık verilerinin aktarılmaması mümkün olabilecektir.

Hasta kayıtlarını elektronik ortamda tutarak Bakanlığa aktarmak istemeyen sağlık kuruluşlarına yaptırım uygulanması halinde iptali için yürütülecek hukuksal süreçte Odamız Hukuk Bürosu gerekli desteği sağlayacaktır.

Bu aşamada yeni açılacak sağlık kuruluşlarının ruhsat alabilmeleri için, mevcut sağlık kuruluşlarının da aynı şekilde hasta kayıtlarının elektronik ortamda kaydedilmesi için sistem kurmaları gerekmektedir. Şu an bakanlığın anlaşmalı olduğu firmaların yanı sıra Sağlık Bakanlığı’nın ücretsiz uygulaması olan ve İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi İşlem’e giderek yada hsys.saglik.gov.tr/Account/Login adresinden SSO seçeneği seçilerek E devlet -E imza seçenekleriyle giriş yaparak MBYS’yi kullanabilirler. (Giriş konusunda problem yaşayan meslektaşlarımız  0312 797 0000 dahili 124378-124380-124381 telefon numaralarını arayarak yardım alabilirler) 6698 Sayılı Kanunun 6. maddesi uyarınca veri aktarımı için açık rıza gerektiğinden hastalarının sağlık verilerini aktarmak isteyen ve veri sistemlerine entegre olmak isteyen meslektaşlarımız için Sağlık Bakanlığı’na Sağlık Verilerinin Aktarımına İlişkin Aydınlatma Metni ise Ek-4’de sunulmuştur.  Bu formu kullanarak isteyen meslektaşlarımız, hastaların rıza göstermediğini ve bu nedenle veri girişlerinin yapılamadığını da belirtebilirler.

Konuya ilişkin yazılı bir tebligat alan, yaptırıma uğrayan, daha fazla bilgi almak isteyen, soru ve çekinceleri olan meslektaşlarımız açısından daha anlaşılır olabilmesi için soru-cevap şeklinde düzenleyip bazı eklemeler yaptık. Bu soru-cevap dökümanını Ek-5’de bulabilirsiniz.

İl Sağlık müdürlüğü tarafından denetim sonrasında tarafınıza gönderilen MBYS ile ilgili savunma istem yazılarına verebileceğiniz cevabi yazıya  Ek-6'dan ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla,

Ankara Dişhekimleri Odası

 

Paylaş

Diğer Haberler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam