1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Muayene Bilgi Yönetim Sistemi’Ne Dava Açildi
MUAYENE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ’NE DAVA AÇILDI

İl Sağlık Müdürlükleri, dişhekimlerine gönderilen yazılarla veya telefonla arayarak muayenehanelerin merkezi bir kayıt sistemine dahil olmasını talep etmektedirler. Bu talebin dayanağı olarak Sağlık Bakanlığının 12.03.2021 tarihli görüş yazısı gösterilmektedir. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele için hasta verilerini toplamaya çalışan bu işlemin iptali için dava açılmıştır.

Davada, kişisel sağlık verilerinin işlenmesi ve aktarılmasında sınırlı amaç kuralının bulunduğu, bu amaçlar arasında kayıt dışı ekonominin azaltılması amacının olmadığı; kaldı ki, en yüksek korumaya tabi tutulması gereken kişisel sağlık verilerinin amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde toplanması gerektiği, hastanın bütün verilerin gönderilmesini isteyen işlemin hukuka uygun olmadığı ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak aktarılmasının suç olduğu vurgulanmıştır.

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında, Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı kapsamında, özel diş muayenehaneleri, özel ağız diş sağlığı poliklinikleri ve özel ağız diş sağlığı merkezlerinden MBYS sistemine entegre olmayanların 1 Eylül 2020 tarihine kadar entegre olmaları ve sağlıklı veri göndermelerinin sağlanmasını istenmişti.

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazıyla, anılan yazıda dayanak alınan bir kısım mevzuatın yargı kararıyla durdurulduğu veya iptal edildiği, kaldı ki sağlık verilerinin ilgililerin açık rızası aranmaksızın işlenmesinin sınırlı amaçlarla ve sınırlı kişilerle olabileceği vurgulanmış, hastaların açık rızası olmaksızın kişisel sağlık verilerinin paylaşılmasının/işlenmesinin suç oluşturacağı da belirtilerek konunun yeniden değerlendirilmesi talep edilmişti.

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 07.07.2020 tarih ve 1157 sayılı yazının gereğinin yerine getirilmesi, uygulamayanlar hakkında ise 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun Ek 11. Maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılması valiliklerden istenmiştir. Türk Dişhekimleri Birliği, söz konusu yazı üzerine Sağlık Bakanlığına derhal cevap göndererek görüşlerini yeniden değerlendirmelerini talep etmiştir.

Diğer yandan, bazı illerde İl Sağlık Müdürlükleri tarafından Bakanlık yazısı duyuru niteliğinde paylaşılmış ise de İstanbul’da gereğinin yapılması talep edilmiş olduğundan, Türk Dişhekimleri Birliği ve İstanbul Dişhekimleri Odası birlikte açtıkları davada, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla hastaların kişisel sağlık verilerinin gönderilmesinin istendiği işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptalini talep etmişlerdir.

Türk Dişhekimleri Birliği

 

Paylaş

Diğer Haberler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam