1. Ana Sayfa
 2. Haberler
 3. Hastanelerimizi Açmak İçin Neyi Bekliyorsunuz ?
HASTANELERİMİZİ AÇMAK İÇİN NEYİ BEKLİYORSUNUZ ?

Hastanelerimizi açmak için neyi bekliyorsunuz?

Eskişehir Devlet Hastanesi'ni yıktılar.

Şehrin merkezinde, yurttaşların kolayca ulaşıp her türlü sağlık hizmetini alabildiği 995 yataklı köklü bir hastanemizi önce kapattılar sonra salgın hastalık döneminde yıktılar.

Ankara'da 121 oda, sendika, dernek, parti ve diğer kurumların oluşturduğu Hastanemi Açın Platformu'nun (HAP) ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. HAP olmasaydı Ankara'da kapattıkları çok önemli hastanelerimizi yıkacaklardı. Öncesinde  TTB'nin açtığı davalarda Danıştay'ın 2012 yılında kapatılacak hastanelerin ihaleye alan şirketlere devrini engelleyen yürütmeyi durdurma kararı olmasaydı bu hastanelerimiz inşaat şirketlerine, arkasındaki finans şirketlerine verilecekti. Ancak inat edildi, ülkenin dört bir yanında otuza yakın hastanemiz şehir hastaneleri gerekçe gösterilerek kapatıldı, malzemeleri heder edildi, binalar çürümeye terk edildi. Sayıştay raporuna göre bu hastaneler boş yatarken kiralık tesislere kiralar ödendi, sağlık hizmetlerinden koparılan hastaneler için 2019 yılında 1 milyon 613 bin 186 TL tutarında elektrik faturası ödendi.

Olmaz, kabul etmiyoruz. Ankaralılar kapanmaması için mücadele ettikleri hastanelerini yeniden sağlık hizmetlerine kazandırmak için mücadele ediyorlar. Gelin bu hastanelerimiz kapatılmalarından bir önceki yıl, 2017 yılında hangi kapasiteyle ne kadar sağlık hizmeti vermiş bir bakalım (Zekai Tahir Burak Doğumevi Ankara Hastanesi tarafından sağlık hizmetlerinde kullanılıyor):

 

Yatak sayısı

Yoğun bakım yatak sayısı

Muayene sayısı

Acil hasta sayısı

Yatan hasta sayısı

Ameliyat sayısı

Ankara Numune Hastanesi

985

83

1.782.845

185.165

47.787

32.082

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi

442

105

352.768

33.691

19.706

7.343

Dışkapı Çocuk Hastanesi

272

58

511.659

137.323

16.287

4.454

Atatürk Hastanesi

484

67

1.455.970

136.229

32.481

25.712

Ulus Devlet Hastanesi

110

44

512.956

81.598

1.668

1.301

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

297

-

76.780

-

2.742

-

Toplam

2.590

357

4.692.978

574.006

120.671

70.892

 

Bu hastanelerin verileri ne kadar önemli olduklarını gösteriyor. Bir yılda 4.692.978 muayene yapılan, 574.006 acil hasta karşılayan, 70.892 ameliyat yapmış, 357 yoğun bakam yatağı, 2590 servis yatak kapasiteli hastaneler şu salgın döneminde amacına uygun kullanılamıyor. Numune Hastanesi’nin ve Dışkapı Çocuk Hastanesi’nin birer bölümleri COVID-19 hastaları için kullanılıyor, diğerleri tümden boş yatıyor, çürüyor.

Kapanan hastaneler ilimizde toplam yatak sayısının ve toplam başvuru sayısının %14’nü oluşturmaktaydı. Bu hastanelere kapandığı dönemde aylık ortalama 391 bin başvuru gerçekleşmişken, Ankara Şehir Hastanesi’ne pandemi dönemi aylık en yüksek 250 bin başvuru oluşmuştur. Hastalarımızın önemli bölümü devasa Şehir Hastanesi’ne pandemi dönemi gitmemiş/gidememiştir. Ankara genelinde 2020 yılının ilk 10 ayında bir önceki döneme göre hastane başvuruları %60 düzeyinde, ameliyat sayıları ise %62 dolayında kalmıştır. Bir önceki döneme göre hastanelere yaklaşık 11 milyon eksik başvuru oluşmuştur. Devlet hastanelerinde sağlık hizmetine erişemeyen yurttaşlarımız paraları varsa özel sağlık kuruluşlarına yönelmiş paraları yoksa sağlık hizmeti ihtiyacını ertelemiştir.

Bu hastanelerimiz kapatılmasaydı;

 • Hastalar covid 19 nedeniyle evlerinde yatış sırası beklerken ölmeyecekti,
 • Hastalar acil servislerde saatlerce yatış sırası beklemeyecekti,
 • Ameliyat ve yoğun bakım gibi hizmetlere ulaşım hakkı bu düzeyde gasp edilmeyecekti,
 • Şehir merkezinde “temiz hastane” statüsünde hastanelerimiz olacaktı ve hastalar tedavilerini ötelemeyeceklerdi,
 • Kanser hastalarının tedavileri daha ulaşılabilir olacaktı,
 • Pandemi sürecinde sağlık hizmetlerinde kaos durumu yaşanmayacaktı,
 • Sağlık alanında ek yatak ve yoğun bakım üniteleri açmak için kamu kaynakları boşa harcanmayacaktı,
 • Sağlık emekçileri sözde akıllı binalar olan şehir hastanelerinde soluksuz bırakılmayacaktı,

Salgın etkisini sürdürüyor. Aşılamalar başladı ancak bilim insanları salgının uzun süre daha devam edeceğini belirtiyor. Yurttaşlarımız hem COVID-19 için hem COVID-19 dışı hastalıkları için yatacak, ameliyat olacak devlet hastanesi bulamazken bu hastanelerimiz neden boş yatıyor?

Ankaralılar olarak 2 Eylül 2020 tarihinde bu hastane önünde haykırdığımız gibi bir kez daha sesleniyoruz, gelin bu inadınızdan vazgeçin, sağlığımıza daha fazla zarar vermeyin, kapattığınız hastanelerimizi açın.

Etlik Şehir Hastanesi açılacağı zaman 6 hastanemizin daha kapanacağı ifade ediliyor. Yapmayın, daha fazla zarar vermeyin, sağlık çalışanlarının ekmeğiyle, Ankaralıların sağlığıyla daha fazla oynamayın. Gerekiyorsa elden geçirin, daha modern hale getirin, sistemlerini yeniden düzenleyin, ama elimizin altındaki, yanı başımızdaki, köklü kamu hastanelerini kapatmayın, kapattıklarınızı hemen açın..!

Her şeyin başı sağlık olsun!

Hastanemi Açın Platformu

 

Hastanemi açın platformu içindeki kurumlar:

Meslek Kuruluşları

Ankara Barosu

Ankara Dişhekimleri Odası

Ankara Eczacı Odası

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

Ankara Tabip Odası

Ankara Veteriner Hekimler Odası

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Harita Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Peyzaj Mimarları Odası

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

 Sendikalar

Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Merkezi

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Ankara Şubesi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Ankara Bölge Temsilciliği

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Emekliler Sendikası Genel Merkezi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Emekliler Sendikası Çankaya Şubesi

Devrimci Sağlık-iş Sendikası

KESK Ankara Şubeler Platformu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi

Sosyal İş Sendikası Ankara Şubesi

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası Ankara 1 nolu Şube

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası Ankara 2  nolu Şube

Tüm Emekliler Sendikası Genel Merkezi

Tüm Emekli-Sen Yenimahalle Şubesi

Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi

Dernekler, Vakıflar, Forumlar, Diğer kuruluşlar

 1. Yıl İnsiyatifi

Abdallar Derneği

Alevi Bektaşi Federasyonu

Anadolu Güç Birliği Konfederasyonu

Anadolu Kültür Araştırma Derneği (Aka-Der)

Anıtpark Forum

Ankara CUMOK

Ankara Dayanışma Derneği

Ankara Dersimliler Derneği

Ankara Forumu Derneği

Ankara Kuşsaray Dayanışma Derneği

Ankara Vartolular Derneği

Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği

Atatürk İlkeler Topluluğu

Atılım Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü Yapı Akustik Laboratuvarı

Artvin Çevre Platformu (ARÇEP)

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği Türkiye Temsilciliği

Ayrancım Derneği

Bahçelievler Deneme Lisesi Mezunlar Derneği

Batıkent Adnan Kahveci Parkı Dayanışması

Batıkent Batı Sitesi Mahalle Meclisi

Batıkent İlk Yerleşim Mahallesi Meclisi

Batıkent Turgut Özal Mahelle Meclisi

Batıkent Yeni Batı Mahalle Meclisi

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi

Çankaya Kent Konseyi

Çayyolu Semt Meclisi

Çiğdemim Derneği

Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu

Demokratik Alevi Dernekleri Ankara Şubesi

Derelerin Kardeşliği Platformu

Devrimci 78'liler Federasyonu

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Derneği

Divriği Kültür Derneği

Eryaman Dayanışması

Esat Ahalisi Kolektifi

Hacıbektaş Hünkar Hacıbektaş Veli Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği

Hacı Bektaş Eğitim ve Kültür Derneği

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı

Halkevleri

Halkların Demokratik Kongresi ODTÜ Gençlik Meclisi

Hasanoğlan Çalışma Grubu Bileşenleri

Halk Ozanları Kültür Derneği

Hekimhan Köylü Köyü Sosyal Dayanışma Kültür Derneği

İmranlı Vakfı ve Bağlı 124 Köy Derneği

İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği

İşçi Dayanışma Derneği Ankara Girişimi

İtfaiye Meydanı Esnafları Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği

Karakoçanlılar ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği

Kavaklık İnsiyatifi

Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu

Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Ankara Şubesi

Mülkiyeliler Birliği

Namık Kemal Mahallesi (Saraçoğlu) Koruma ve Yaşatma Derneği

Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği

ODTÜ Mezunlar Derneği

ODTÜ Savunulmalıdır Platformu

Olukman Köy Derneği

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı

Sivas İli Gürün İlçesi Yuva Külahlı Köyleri Dernekleri

Sokak Hayvanları İçin Mücadele ve Organizasyon Derneği

Sosyal Demokrasi Derneği

Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği

Sosyal Hizmet Uzmanları Deneği Ankara Şubesi

Şiddetsiz Toplum Derneği

Topal Karınca Tüketim Kooperatifi

Tüketici Hakları Derneği

Tüketici Hakları Derneği Çankaya Şubesi

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri  Derneği

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı

Veteriner Hekimler Derneği

Yapı Meslek Lisesi Mezunları Derneği

Yenimahalle Kent Konseyi

Zıtlar Mecmuası

Siyasi Partiler

Birleşik Devrimci Parti Ankara İl Örgütü

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Örgütü

Cumhuriyet Halk Partisi Altındağ İlçe Örgütü

Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Örgütü

Cumhuriyet Halk Partisi Mamak İlçe Örgütü

Cumhuriyet Halk Partisi Nallıhan İlçe Örgütü

Emek Partisi Ankara İl Örgütü

Halkın Kurtuluş Partisi Ankara İl Örgütü

Halkların Demokratik Partisi Ankara İl Örgütü

SOL Parti Ankara İl Örgütü

Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi Ankara İl Örgütü

Türkiye İşçi Partisi Ankara İl Örgütü

Türkiye İşçi Partisi Yenimahalle İlçe Örgütü

Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü

Yeşil Sol Parti Ankara İl Örgütü

 

Paylaş

Diğer Haberler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam