1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Dr. Ekrem Karakaya’Yı Saygıyla Anıyoruz. Sağlıkta Şiddete Hayır.
Dr. Ekrem Karakaya’yı Saygıyla Anıyoruz. Sağlıkta Şiddete Hayır.

Bir yıl önce bugün; 6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesi’nde görev yaptığı esnada hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü duymaya devam ediyoruz.

Dr. Ekrem Karakaya nezdinde sağlıkta şiddet nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Göksel Kalaycı, Dr. Ali Menekşe, Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Furtun, Dr. Aynur Dağdemir, Dr. Fikret Hacıosman’ı saygıyla anıyoruz.

Sağlık meslek ve emek örgütleri olarak sağlıkta şiddeti, münferit adli bir vaka veya öfkeli hasta ve hasta yakınlarının saldırılarından ibaret bir olgu olarak görmüyoruz. Yıllardır dile getirdiğimiz üzere, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile başlayan, sağlık hizmetlerini piyasalaştırmanın bir sonucu olarak sağlık alanında yaşanan sorunlar, sağlık çalışanı ile hasta ilişkisine zarar veriyor. Sağlık çalışanları bizzat sistemden kaynaklanan olumsuzlukların sorumlusuymuş gibi hastalarla karşı karşıya getiriliyor ve çoğu karşılaşma ya sözlü ya da fiziksel şiddetle sona eriyor.

Sağlıkta şiddet önlenebilir bir olgu olmasına karşılık her 24 saatte 30’dan fazla sağlık çalışanı görevi başında şiddete veya hakarete uğruyor. Mecliste cevaplanan soru önergelerinden öğrenebildiğimiz kadarıyla 2021 sonu itibariyle Beyaz Kod sistemine 100’binden fazla şiddet bildirimi yapıldı!

Görevimizin başındayken maruz kaldığımız şiddet eylemleri psikolojik ve mental olarak da yıpranmamıza yol açıyor. Sadece şiddet görme endişesi dahi, çalışanların tükenmişliğine ve verimsizliğine neden oluyor. Yanlış uygulanan sağlık politikaları sağlık çalışanlarının saygınlığını ve mesleki itibarını ortadan kaldırdıkça sağlık çalışanlarına uzanan eller daha kolay kalkıyor.

Sağlıkta şiddeti önlemek siyasi iktidarın ve Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğunda olmasına karşılık aksi yönde idari ve siyasi tutumda ısrarcı olunuyor. Sağlık Bakanlığı’nın görevleri arasında sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve şiddetten uzak bir yaşam sürmeleri için gerekli çalışma ortamının oluşturulması yer alır.

Sağlık emek ve meslek örgütleri defalarca bu şiddet ortamını düzeltecek, iyileştirecek öneriler sunarken, siyasi iktidar bu önerilere kulaklarını tıkayarak yanıt verdi. Sağlık kurumlarında meydana gelen şiddet ve silahlı saldırıların artışı nedeniyle önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik, görüşmeler talep ettik, alanlardan sesimizi duyurmaya çalıştık. Ne var ki, tüm uyarılarımız ve taleplerimiz görmezden gelindi, gelinmeye de devam ediyor.

Hangi ilde ilçede görev yaparsa yapsın, hangi branşta çalışırsa çalışsın, herhangi bir sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin kılına zarar gelmesine tahammülümüz kalmadı!

Şiddet toplumsal bir sorundur ve ancak bütüncül politikalarla, bizlerin, sağlık meslek ve emek örgütlerinin de içerisinde yer aldığı kamucu, bilimsel ve demokratik planlarla programlarla aşılabilecektir.

Dr. Ekrem Karakaya’nın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Şiddet karşısındaki taleplerimize kulak tıkayanlardan, söylemleri ve politikalarıyla şiddeti teşvik edenlere karşı mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz.

Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz!

Paylaş

Diğer Haberler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam