1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Basin Açiklamasi - Sağlik Şiddet Yasasi
BASIN AÇIKLAMASI - SAĞLIK ŞİDDET YASASI

Tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgın sürecinde ülkemizde virüsten etkilenen kişi sayısı kritik eşik olarak belirtilen 30.000’i aşmış, 40.000 lere ulaşmıştır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre şimdiye kadar Covid-19 sebebiyle 812 yurttaşımızı kaybettik. Ülkemizdeki ölüm oranının yüzde 10'unu oluşturan sağlık personeli, fiziksel ve zihinsel yorgunluk, zor triyaj kararları, hasta ve meslektaşlarını kaybetmenin acısı ve enfeksiyon riski ile karşı karşıyadır.

Sağlık çalışanları virüse karşı halkın sağlığını korumak için çaba harcarken, alınması gereken önlemler içinde en önemlisi olan kişisel koruyucu ekipman yetersizliğinden yakınırken, kişisel güvenliklerini sağlama ve enfeksiyonu ailelerine, yakınlarına taşıma endişesi içinde olmalarına rağmen görevlerinin başındadırlar. Sizlere "evlerinizde kalın" çağrısı yaparken, her gün canları pahasına çalıştıkları sağlık kuruluşuna sizleri yaşatmak ve korumak için gitmektedirler.

Üzülerek söylemeliyiz ki sağlık çalışanlarına savaşta bile dokunulamazken, pandemi ile mücadele ettiğimiz bu günlerde ülkemizin kamu kurumlarında, kamu gözetiminde şiddet uygulanmaya devam etmektedir.

Hükümetin uzun yıllardır uyguladığı yanlış sağlık politikaları ve kötü sağlık organizasyonunun yanında ayrıştırıcı ve ötekileştirici söylemleri, medyanın da katkısıyla sağlık hizmet sunucularının karşılaştıkları şiddet her geçen gün artarak devam etmektedir.

Sağlık çalışanları kendi can güvenliğini mi sağlayacak, yoksa sağlık hizmeti mi verecek?

Sağlık kurumlarında kamu düzenini, hasta ve çalışanların can güvenliğini sağlamak hükümetin görevi değil midir? Sağlıkta şiddete ilişkin gelinen noktada sağlık çalışanlarının artık tahammülü kalmamıştır. Sağlıkta şiddet yasa tasarısının kabul edilmesi için birçok kez girişimde bulunmamıza rağmen hala sonuç alınmış değildir.

7 Nisan’da hem de Dünya Sağlık Günün’de TBMM'de yapılan oylamada "Sağlıkta Şiddet Yasası"nın gündeme alınmasını dahi tahammülü olmayan ve reddeden milletvekillerini kınıyoruz. İktidar herkesi evinde oturmaya davet ederken,  24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarını biraz olsun koruyacak ve motive edecek olan bu yasanın gündeme alınmama gerekçelerini öğrenmek istiyoruz.

Dün yine popülist politik tutumlarını gösteren ve yasa tasarısındaki maddeleri hafifleterek, sırf halkın ve sağlıkçıların tepkisinden çekinerek alelacele hazırlayan iktidar milletvekillerinin tasarıyı şartlı olarak geçirme isteklerini kabul edilemez buluyoruz.

Bizler, yaşamımızı insanlığın hizmetine adadığımızı söyleyerek yemin ettik. Yaşanan tüm olumsuzluklara ve imkansızlıklara rağmen bu kutsal görevi yerine getirmeye, şartlar ne olursa olsun, nefesimiz yettiğince yeminimize bağlı kalarak halkımızın sağlığını korumak için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz.

ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI

ANKARA TABİP ODASI

ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLER ODASI

Paylaş

Diğer Haberler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam