1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Arttirilan Kontenjanlarla İlgili Basin Açiklamasi
ARTTIRILAN KONTENJANLARLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı ve YÖK 2008 Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Raporu’nda; “Sağlık insan gücü planlaması, topluma bugün sunulan ve gelecekte sunulacak sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek üzere sağlık çalışanlarının yeterli nicelikte, yüksek nitelikte, düzgün bir dağılımla, yerinde bir zamanlama ile ve doğru bir şekilde istihdam edilmesidir” denmektedir. 

Ancak ne yazık ki uygulamada, diğer tüm mesleklerde olduğu gibi Sağlık Mesleklerinde de bu kriterlere göre planlama yapılmamaktadır. 

İnsan gücü planlaması; ülkelerin kaynaklarını verimli kullanmak adına en çok önem verdikleri konulardan biridir. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de Sağlık Meslekleri eğitimi, en maliyetli eğitimdir. 

Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine öncelik veren, insan gücü planlamasını; ihtiyaç, talep ve nüfus kriterlerine göre belirleyen Ulusal Sağlık Politikaları oluşturulmadan, toplum sağlığının çağdaş ülke seviyelerine getirilmesi mümkün değildir. 

Son 10 yıldır insan gücü planlaması ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde birbiri ardına Dişhekimliği Fakülteleri açılmış, öğrenci kontenjanlarında kaygı verici artışlar yaşanmıştır.

Sadece Türkiye'de 2012 yılında 19 olan dişhekimliği fakültesi sayısı bugün 97'ye çıkmıştır.

Bunların 79'unda eğitim verilmektedir.

2005 yılında 960 olan kontenjan, 2020’de KKTC ile birlikte 8000'e yaklaşmıştır.

Bu durum sürdürülemez bir noktaya gelmiştir. Önlem alınmaz ise önümüzdeki 10 yıl içerisinde işsiz sağlık meslek çalışanlarının, mesleğinin dışında başka alanlarda çalışmak zorunda kalması kaçınılmaz olacaktır. 

Sağlık bir bütündür ve en temel haktır.

Yeterli öğretim elemanı olmadan, müfredatları güncellikten uzak, laboratuvarları yetersiz, kütüphaneleri fakir ve en önemlisi üniversite geleneğinden yoksun açılan niteliksiz fakültelerde ve arttırılan kontenjanlarla yeterince eğitim almadan mezun olmuş meslektaşlarımızla Toplumun Sağlık Kriterlerinin düzeltilemeyeceğini bir kez daha dile getiriyoruz. 

Sürdürülemez diye açıklamalarını yaptığımız bu durum hem ülke kaynaklarının kötüye kullanılmasıdır hem de yaşam hakkının temel ögelerinden sağlık hakkının kötü ortam hazırlayıcısıdır. Hekim sayısının kontrolsüz artması toplumdaki sağlık mesleği algısında değer kaybı oluşturmaktadır.

Meslek Odaları olarak mesleklerimizle ilgili sözlerimizin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor ve çözüm önerilerimizi sıralıyoruz:

Sağlık İnsan gücü stratejik planlamaları ivedilikle yapılarak,

    -  Hiçbir hazırlık yapılmadan, plansızca, siyasi rant için açılan, teknik altyapısı yetersiz fakülteler bir an önce kapatılmalıdır.

    -  Var olan fakülte kontenjanları azaltılmalıdır.

    -  Fakülteler kurulmadan önce meslek örgütleri ve akademiden görüş alınmalıdır.

    -  Öğretim üyesi eksikliği tamamlanmadan fakülteler açılmamalıdır.

    - Fakültelerin müfredatları evrensel standartlarda, laboratuvarları ve kütüphaneleri ise taleplere yanıt verecek yeterlilikte olmalıdır.

 Aksi takdirde meslektaşlarımızın geleceğini planlamak mümkün olmayacak ve işsizlik kaçınılmaz olacaktır.

 

Ankara Dişhekimleri Odası    

Paylaş

Diğer Haberler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam