1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Ankara Dişhekimleri Odasi Tarafindan İstanbul Sözleşmesi’Nden Çekilme Kararina Karşi Dava Yoluna Gidildi
ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI TARAFINDAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇEKİLME KARARINA KARŞI DAVA YOLUNA GİDİLDİ

Ankara Dişhekimleri Odası tarafından İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nden çekilmeye ilişkin 19.03.2021 tarih ve 3718 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının ve kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddelerinin iptali amacıyla 29 Nisan 2021 tarihinde Danıştay’da dava açılmıştır.

Usulde paralellik ilkesi ile yasama, yürütme ve yargı organlarının fonksiyonları yönünden tespit edilen hukuka aykırılıkların öncelikli olarak vurgulandığı dava dilekçesinde Yürütmenin Durdurulması talebi de yer almaktadır.

Sözleşmenin etkin şekilde uygulanmaması ve ardından verilen çekilme kararı ile ülkemizde giderek artan kadına karşı şiddet ile aile içi şiddet vakalarının önüne geçilmesi daha olanaksız hale gelmektedir. Gün geçtikçe yerleşik hale gelen şiddet eğilimi ve toplumsal algı yapısı; tüm kadınların ve buna bağlı olarak tüm bireylerin menfaatlerinin zedelenmesine yol açmaktadır. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yıl dönümünde "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" diyor, Sözleşmenin feshine ilişkin kararın yargı organlarında bir an önce iptal edilmesi beklentimizi bir kez daha yineliyoruz.

Dava dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

#İstanbulSözleşmesi10Yaşında

Paylaş

Diğer Haberler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam