1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Anayasa'nin 135. Maddesinden Gücünü Alan Ve Bu Kanuna Göre Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlari “Devlet Hiyerarşisi Altinda Bulunmayan Özerk Kuruluşlar” Olarak Düzenlenmiştir.
ANAYASA'NIN 135. MADDESİNDEN GÜCÜNÜ ALAN VE BU KANUNA GÖRE KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI “DEVLET HİYERARŞİSİ ALTINDA BULUNMAYAN ÖZERK KURULUŞLAR” OLARAK DÜZENLENMİŞTİR.

Anayasa'nın 135. maddesinden gücünü alan ve bu kanuna göre kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları “devlet hiyerarşisi altında bulunmayan özerk kuruluşlar” olarak düzenlenmiştir.

Anayasa 135; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir.

Demokraside olması gereken, seçme ve seçilme hakkını düzenli işletmek ve karar organlarına seçimle gelenlerin meşruluğunu kabul etmektir.

Temsil gücü azalan meslek birlikleri yaratmak, “meslek örgütü anlamı”nı yok etmek demektir.

Meslek örgütlerimizin seçim sisteminde değişiklik yapılmasının, içinde bulunduğumuz bu zor dönemde yeniden gündeme getirilmesinin toplumsal bir yarar sağlamayacağı açıktır.

Meslek örgütlerinin seçim sisteminin değiştirilmesi, seçimle göreve gelen kurulların, özellikle yönetim kurullarının çalışmalarına yarardan çok zarar getireceği gibi bu uygulama toplumsal demokrasi ilkelerine de uygun değildir.

Paylaş

Diğer Haberler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam