1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Anayasa Mahkemesi’Nden Ek Ödeme Yönetmeliğine İptal Karari
ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN EK ÖDEME YÖNETMELİĞİNE İPTAL KARARI

Anayasa Mahkemesi’nden Ek Ödeme Yönetmeliğine İptal Kararı

Anayasa Mahkemesi 27.10.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile ek ödeme işlemlerinin dayanağı olan 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 5. Maddesine eklenen 3. Cümlesinin iptaline karar verdi.


Mahkeme E.2022/102, K.2023/154 sayılı kararında;
➢ Döner sermayeye dayalı ek ödemelerin mülkiyet hakkı kapsamında olduğunu tespit etmiş, disiplin cezası alınması halinin mülkiyet hakkına yönelik bir müdahale olarak düzenlendiğini ancak bu müdahalenin kanunla öngörülme şartını taşımadığını belirtmiştir.
209 sayılı Yasanın 5. Maddesi ile 657 sayılı Yasanın 125. Maddesinde sayılmayan bir disiplin cezası yaptırımının belirlendiği ancak bu yaptırımın hangi fiil ve eylemlere aykırılık hali için öngörüldüğü, ne miktarda kesinti yapılacağına ilişkin belirlemede bulunulmadığına işaret etmiştir.
➢ Maddedeki "yönetmelikle" ibaresini ise kamu görevlilerinin aylık ve ödeneklerinin kanunla düzenlenmesini zorunlu tutan Anayasa'nın 128. maddesine aykırı olduğundan iptal etmiştir. Yasayla düzenlenmesi gereken bir konunun yönetmelikle düzenlenmesini ise yine Anayasa'nın 7. maddesindeki yasamanın devredilmezliği ilkesine aykırı bulmuştur."
➢ Ayrıca Mahkeme verdiği iptal kararları sonrasında 209 sayılı Yasanın 5. Maddesinin 3. Cümlesinin bir bütün olarak uygulama olanağı kalmadığından tümünün iptaline karar vermiş ve kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 9 ay içerisinde yürürlüğe girmesine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi kararına ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş

Diğer Haberler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam