1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. 25 Kasim Kadina Yönelik Şiddete Karşi Uluslararasi Mücadele Günü
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ

25.11.2021

Dünya kadınlarının şiddete karşı uluslararası dayanışma günü olan 25 Kasım’ı tüm dünyada ve Türkiye’de COVID-19 salgını nedeniyle yaşamlarımızı altüst eden ciddi bir krizin içinde karşılıyoruz. Kadınlar bu krizde de en yüksek bedel ödeyenler arasında yer alıyor.

Ülkelerin pandemi önlemlerinden biri olarak uyguladığı "evde karantina ve izolasyon" koşullarında yaşayan kadınların ve çocukların bu süreçte nasıl etkilendiğine yönelik yapılan araştırmalar psikolojik, ekonomik, dijital, fiziksel ve cinsel şiddetin arttığını göstermektedir. Özellikle karantina dönemlerinde acil yardım hatlarına yapılan başvuru sayısındaki olağanüstü artış da bu veriyi desteklemektedir. 

Salgın sürecinde kadınların daha da yoksullaşması, “evde olmak” bir zorunlu sağlık tedbiri iken, şiddete en çok maruz kalınan yer olan evlerin güvensiz hale gelmesi, artan ev içi bakım emeği ve kronik kadın işsizliğiyle birlikte yöneticiler tarafından kullanılan ayrımcı eril dil ve cezasızlık, şiddeti akıl almaz boyutlara taşıdı. 

Tüm bu sorunların varlığında, ilk imzacısı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı kararnamesi ile imza çekilmesinin hemen ardından Ankara Dişhekimleri Odası olarak söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararının ve kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddelerinin iptali istemiyle Danıştay’da dava açtık. Davayı gören Danıştay 10. Dairesi 28.09.2021 tarihinde yürütmenin durdurulması talebimizi reddetti. Bunun üzerine 17.11.2021 tarihinde bu karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz ettik. Bir kez daha vurguluyoruz; kadınların yaşamları politik pazarlık konusu edilemez. Biz İstanbul Sözleşmesi’nden VAZGEÇMİYORUZ!

Kadına yönelik şiddeti azaltmanın yolunun toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların sosyal konumlarını yükseltmekten geçtiğini biliyoruz. 

Kadına yönelik şiddetle mücadele için ulusal eylem planlarında, yaygınlaştırılmış toplumsal cinsiyet eğitimleri, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ek koruyucu ve destekleyici tedbirler yer almalı, sivil toplum kuruluşları, akademi, yerel yönetimler ve bakanlıklarla ortak çalışmalar yapılmalıdır. 

Bu anlayıştan hareketle Ankara Dişhekimleri Odası ile Ankara Barosu arasında toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına ilişkin farkındalık oluşturma ve güç birliği amacıyla bir protokol imzalanmıştır.

Protokol kapsamında ortak hukuki, toplumsal ve sosyolojik araştırmalar, çalışmalar ile eğitim-öğretim faaliyetleri, projeler, atölye çalışmaları ve kültürel işbirliği yer almaktadır.

Haklarımızı ve yükümlülüklerimizi bilerek, hem meslektaşlarımız arasında hem kamuoyunda farkındalık yaratmak, şikâyet ve yardım mekanizmalarını doğru ve hızlı şekilde işletmek için de talep ettiğimiz işbirliği sonucu hayata geçirdiğimiz protokol, meslek örgütleri arasında bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.

Şiddetin her türüyle mücadelede bütüncül ve etkili politikaların oluşturulması için sorumluluğumuzun gereğini yapmaya devam edeceğiz.

Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına ilişkin sözleşme (CEDAW), 
kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ile bunlarla mücadeleye ilişkin İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa tam ve eksiksiz uygulanmalıdır. 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, kadını ezen, yok sayan, ötekileştiren, öldüren her türlü yaklaşımın karşısında; kadınların haklı mücadelesinin yanındayız.

Ankara Dişhekimleri Odası

Paylaş

Diğer Haberler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam