1. Ana Sayfa
  2. Duyurular
  3. Kisa Çalişma Ödeneği Başvurulari 23 Mart Tarihinde Başliyor
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARI 23 MART TARİHİNDE BAŞLIYOR

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olumsuz  etkileri nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde yer alan “Kısa Çalışma Ödeneği" Ödeneği başvurularının yarından itibaren elektronik ortamda yapılabileceği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanmıştır.

Bu açıklama üzerine Birliğimiz tarafından anılan Bakanlığa ekte bulunan yazımız gönderilerek, Sağlık Bakanlığının 17.03.2020 tarihli  genelgeleri doğrultusunda  virüs nedeniyle en yüksek risk grubu içinde yer alan  ağız diş sağlığı kuruluşlarında  acil hasta dışında hasta bakılmamasının  talimatlandırıldığı, riskin yarattığı olumsuzluktan 12.408 özel muayenehane ve 5 bini aşan özel ağız diş sağlığı merkez ve polikliniği doğrudan etkilendiği belirtilerek, geliri bütünüyle fiilen emeğiyle çalışmasına bağlı olan serbest meslek mensubu dişhekimlerinin bu dönemde gelir elde edemeyeceği ancak personel, kira, cihaz bedelleri gibi ödemelerini yapmak zorunda kaldıklarından bazılarının  faaliyetlerini tamamen  durdurduğunun altı çizilerek, bazı meslektaşlarımızın da kısa vadeli de olsa birikimleriyle ayakta durmayı seçtikleri, Koronovirüsten olumsuz etkilenerek dişhekimliği hizmetlerini yapma imkanı bulunmayan ve çalışanlarıyla büyük bir istihdam alanına sahip    dişhekimi muayenehane, ağız diş sağlığı merkez ve polikliniklerinin çalıştırdıkları dişhekimi ve yardımcı personeli için yapacakları  “Kısa Çalışma Ödeneği" başvurularında Sağlık Bakanlığının  ekli genelgelerinin  kanıt olarak değerlendirilmesi istenilmiştir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının  "Çalışma Ödeneği Konulu" açıklamaları ektedir. Açıklamada; "Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu  ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir.

Başvuruların işyerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir."  denildiğinden,

dişhekimi muayenehane, ağız diş sağlığı merkez ve poliklinikleri tarafından  çalıştırdıkları dişhekimi ve yardımcı personeli için yapacakları  “Kısa Çalışma Ödeneği" başvurularında Sağlık Bakanlığının  ekli genelgelerini kanıt olarak  sunabileceklerdir.

İşkur tarafından konu ile ilgili hazırlanmış sıkça sorulan sorular ve cevaplarına ulaşmak için tıklayınız.

Türk Dişhekimleri Birliği


EK-1  Türk Dişhekimleri Birliğinin 18.03.2020 Tarih ve 001-1. 617  Sayılı Genelgesi 

EK-2  Sağlık Bakanlığının 17.03.2020 Tarih ve 1450035-403.99/E.546 Genelgesi

EK-3  Sağlık Bakanlığının  Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 17.03.2020 Tarih ve 32693113-419 Sayılı Genelgesi

EK-4  T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının  "Kısa Çalışma Ödeneği Duyurusu"

EK-5  T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Muhatap  22.02.2020 Tarih ve 003-1.630 Sayılı Yazımız

Paylaş

Diğer Duyurular
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam