1. Ana Sayfa
  2. Duyurular
  3. İş Sağliği Ve Güvenliği Kanununa Göre Risk Değerlendirme Formu Hk.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU HK.

Değerli Meslektaşlarımız;

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan Tebliğe göre “tehlikeli” sınıfta kabul edilen dişhekimi muayenehanelerinin işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığı hizmeti alma zorunluluğu 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ancak, aynı Kanuna göre, işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılması zorunluluğu 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince dişhekimlerinin mesleklerini yürüttükleri işyerlerine ilişkin Risk Değerlendirmesini bir “Form” üzerinden yapabilmelerini sağlamak üzere ilgili uzmanlarca yapılan hazırlık Türk Dişhekimleri Birliği tarafından Web Sitesinde meslektaşlarımızın kullanımına sunulmuştur (Risk Değerlendirme Formu İçin Tıklayınız ).

Bu çalışma, dişhekimleri ve diğer çalışanlarca birlikte yapıldığında muayenehanelerin, dişhekimleri ve çalışanlar ile hastalar için daha sağlıklı ve güvenli alanlar haline gelmesine katkı sağlayabilecektir. Ancak risk değerlendirmesi her işyeri bakımından özeldir. Bu formun sağladığı bakış açısıyla işyerlerinin değerlendirilmesinde farklı riskler ve çözüm yöntemlerinin bulunması mümkündür.

Acil Durum Planı

Risk Değerlendirmesinin yanı sıra işyerinde kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi muhtemel acil durumlara yönelik Acil Durum Planı’nın hazırlanması da gerekmektedir. Ancak her meslektaşımız kendi sağlık kuruluşunun özelliklerine göre planda değişiklik yapabilirler. (Acil Durum Planı İçin Tıklayınız.)

Planın, Risk Değerlendirme Formu ve çalışanlara ait sağlık raporu ile birlikte dosyalanıp saklanması gerekmektedir.

Odamıza sıklıkla ulaşan sorular arasında yer alan Risk Değerlendirmesine ilişkin hususu, Risk Değerlendirme Formuna ulaşılabilen web sayfasını ve Acil Durum Eylem Planını bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Sağlıkla kalın,

Ankara Dişhekimleri Odası

Paylaş

Diğer Duyurular
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam