1. Ana Sayfa
  2. Duyurular
  3. E-Fatura, E-Arşiv Ve E-Smm Duyurusu Hk.
E-FATURA, E-ARŞİV VE E-SMM DUYURUSU HK.

19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 sıra no.lu Vergi Usul Genel Tebliği’ne göre E-Fatura, E-Arşiv ve E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması ile ilgili kullanım kılavuzunun yayınlanmaması nedeniyle bugüne kadar duyuru yapılamamıştı. 27.12.2019 tarihinde kullanım kılavuzu yayınlanmıştır.  Buna göre;

1- E-arşiv uygulamasında başvuru esası yoktur. Mükellefler fatura keseceği zaman uygulamaya dahil olup fatura işlemlerini gerçekleştirebilirler.

2-  E-arşiv uygulaması 01.01.2020 tarihi itibariyle başlayacak olup (şirketler) www.ebelge.gib.gov.tr adresinden interaktif şifre ile ücretsiz olarak fatura kesebileceklerdir. İnteraktif şifresi olmayanlar www.ivd.gib.gov.tr adresinden kayıt ol butonunu tıklayarak istenilen bilgileri girerek şifrelerini temin edebilirler.

3-    İsteyen muayenehanesi olan meslektaşlarımız 01.06.2020 tarihini beklemeden e-smm uygulamasına dahil olabilirler. Şirket olarak faaliyetlerini yürüten meslektaşlarımız da 01.07.2020 tarihini beklemeden isteği bağlı olarak daha öncesinden e-fatura uygulamasına dahil olabilirler.

Konu ile ilgili Mali Müşavirimizin değerlendirmesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Şirketi olan meslektaşlarımızın dikkatli olması gerekmektedir

 

FATURA VEYA E FATURA’YA TABİ MÜKELLEFLER

LİMİTED – ANONİM ŞİRKETLER (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİKLERİ VE MERKEZLER)

 

E-FATURA

2018 veya 2019 brüt satış hasılatı 5.000.000 TL’yi geçen firmalar 01/07/2020 tarihinden, 2020 veya müteakip yıllarda brüt satış hasılatı 5.000.000 TL’yi geçenler ilgili hesap dönemini izleyen yılın Temmuz ayının başından itibaren e-fatura kullanmak zorundadırlar. E-fatura kullanmak için http://www.kamusm.gov.tr adresinden başvuru yaparak mali mühür alınacak olup, ebelge.gib.gov.tr adresinden başvuru yaparak, yine aynı adres üzerinden faturalar e-fatura olarak kesilecektir.

E-ARŞİV

E-Fatura kullanmak zorunda olan mükellefler kağıt ortamında kullandıkları tüm faturalar için 01/01/2020 tarihinde mali mühür aracılığı ile www.ebelge.gib.gov.tr adresinden e-arşiv faturalarını keseceklerdir.

E-fatura kullanmak zorunda olmayan mükellefler ;

Vergi mükelleflerine düzenlenen vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’ yi aşan tüm faturalarını 01/01/2020 tarihinden itibaren,

Vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen vergiler dahil toplam tutarı 30.000 TL’ yi aşan tüm faturalarını 01/01/2020 tarihinden itibaren meslektaşlarımız  ebelge.gib.gov.tr adresinden e-arşiv faturalarını keseceklerdir.

Aynı günde aynı kişilere kesilen faturaların toplamı yukarıda belirlenen tutarları aşması halinde e-arşiv fatura kullanmak zorundadırlar.

E-fatura mükellefi olmayanlar için E-arşiv portalında fatura kesmesi için başvuru yapılmadan İnteraktif Vergi Dairesi’nden kayıt olarak kullanıcı kodu ve şifre ile e-arşiv faturalarını ücretsiz kesebileceklerdir.

SERBEST MESLEK MABUZU KESENLER

E-SMM (DİŞ HEKİMİ MUAYENEHANELERİ)

01/02/2020 tarihi itibariyle serbest meslek faaliyetlerini sürdüren mükellefler 01/06/2020 tarihinden,

01/02/2020 tarihinden sonra işe başlayan serbest meslek erbapları başladıkları tarihi izleyen aydan İtibaren 3 ay içinde, e-smm kullanmak zorundadırlar. E-smm işlemleri için mali mühür (nitelikli elektronik sertifika) veya e-imza almak zorundadır. Mali mühür için http://www.kamusm.gov.tr  adresinden temin edilebilir. E-imza PTT veya özel firmalardan temin edilebilir. E-smm başvurusu ve kullanımı için ebelge.gib.gov.tr adresi kullanılacaktır.

01.06.2020’ye kadar E-smm işlemleri için mali mühür (nitelikli elektronik sertifika ) alınarak başvuru yapmak ve kullanmak zorundadır. İsteyen dişhekimleri daha önce de başvuru yapıp kullanabilirler.

Serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerden (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil) e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına olarak dahil olanların, banka veya kredi kartı ile yapacakları tahsilatlarına ilişkin düzenlenecek Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgi Fişi (e-SMM Bilgi Fişi)’ nde yer alan banka işlem bilgilerine e-Serbest Meslek Makbuzu üzerinde yer verilmesi ve Ödeme Kaydedici Cihaz bilgi fişinin de müşteriye verilmesi koşuluyla, EFT-POS özellikli YN Ödeme Kaydedici Cihazların de belirtilen POS (fiziki veya sanal) cihazı yerine kullanılması mümkün olup, EFT-POS özellikli YN Ödeme Kaydedici Cihaz’dan düzenlenen bilgi fişi e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısı yerine geçer.

E-Arşiv faturası veya E-Serbest meslek makbuzu, alıcının talebi üzerine ıslak imzalı kağıt çıktılı olarak ya da elektronik ortamda teslim edilmesi gerekmektedir.

E-Fatura, E-Arşiv ve E-Serbest Meslek Makbuzu düzenleyen dişhekimleri de bu makbuzları elektronik ortamda muhafaza ve ibraz etmek zorundadırlar.

E-Fatura, E-Arşiv veya E-Serbest Meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen belgelerde gerçek tutardan farklı tutarlara yer verilmesi ve bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi veya hiç düzenlenmemiş sayılması halinde belgeyi düzenleyen veya almak zorunda olanları her birine kanunda öngörülen şekilde cezai maddeler uygulanır.

Konu ile ilgili olarak mali müşavirlerinizle ya da odamızın mali müşaviri Suat DURMUŞ (0 312 431 60 10) ile irtibata geçebilirsiniz.

                         

Paylaş

Diğer Duyurular
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam