1. Ana Sayfa
  2. Duyurular
  3. Ağiz Ve Diş Sağliği Hizmeti Sunulan Özel Sağlik Kuruluşlari Hakkindaki Yönetmelikte Yapilan Değişiklikler
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

2022 yılı Ekim ayında yayımlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin bir dizi maddesi 5 Mart 2024 tarihinde değiştirilmiştir.

Değişiklikler yayımlanması ile birlikte yürürlüğe girmiş, uygulanmaya başlanmıştır. Düzenlemeler özetle şu şekildedir.

YALNIZCA MUAYENEHANELERİ İLGİLENDİREN DEĞİŞİKLİKLER

Sağlık kuruluşlarının açılışındaki öz izin başvuru sürecinden muayenehaneler muaf tutulmuş, muayenehaneler için doğrudan ruhsat başvurusunun yapılacağı belirtilmiştir.

Bu düzenlemeye uygun olarak da muayenehane açılışı için “depreme dayanıklılık raporu” alma zorunluluğuna son verilmiştir.

Muayenehaneler ön izin sürecinden muaf tutulduğundan ruhsat başvurusunda aranan belgelere 1/100 veya 1/50 ölçekli yetkili mimar onaylı yerleşim planı eklenmiştir.

1 Mart 2021 tarihinde yayımlanan “Mesleğini serbest olarak icra eden diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilir” şeklindeki Kanun maddesine uygun olarak, muayenehanelerde dişhekimi çalıştırılabilmesine ilişkin yasak Yönetmelikten çıkartılmıştır.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNAN TÜM SAĞLIK KURULUŞLARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

Dişhekimlerinin hangi sağlık kuruluşunda çalıştığından bağımsız, sertifika, yüksek lisans veya doktora belgesine dayanarak, uzman unvanı ile meslek icra edemeyecekleri düzenlenmiştir.

Sağlık kuruluşlarında kullanılan tüm tıbbi cihaz ve sarf malzemelerin Bakanlık Ürün Takip Sistemi’nde kayıtlı olması gerektiği ve bu ürünlerin bildiriminin Ürün Takip Sistemi üzerinden tekil olarak yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Sağlık kuruluşlarının her türlü reklam ve tanıtımında Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Sağlık kuruluşlarının denetimlerinin Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmeliğe göre yapılacağı düzenlenmiş, Denetim Sorgu ve İdari Yaptırım Uygulama Formu her bir sağlık kuruluşu için ayrı ayrı düzenlenerek Yönetmeliğe eklenmiştir.

Hasta kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ve verilerin aktarılması ile ilgili yaptırımlarda ise değişiklik yapılmamıştır.

SAĞLIK KURULUŞLARININ STANDARTLARINA İLİŞKİN ORTAK DEĞİŞİKLİKLER

Dental radyoloji ünitesinin tanımındaki ultrasonografi veya manyetik rezonans cihazlarından bir veya birkaçının bulunması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Sağlık kuruluşlarının zemininin seramik, granit, pvc ve epoksi benzeri bir malzemeyle kaplanmış olma zorunluluğu kaldırılmış, zeminin kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilmesi yeterli sayılmıştır.

Muayenehaneler de dahil tüm sağlık kuruluşlarındaki tuvalet kapılarının dışarı doğru açılacak şekilde veya sürgülü olması gerektiği belirtilmiştir

MUAYENEHANELER DIŞINDAKİ SAĞLIK KURULUŞLARINI İLGİLENDİREN DEĞİŞİKLİKLER

Merkez ve Hastane için zorunlu olan “hasta hakları birimi” poliklinikler için de zorunlu hale getirilmiştir.

2022 tarihli yönetmelikten önce açılmış olan sağlık kuruluşları bakımından “tıbbi donanım ve personel standartları” için öngörülen uyum süresi 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Poliklinik ve merkezlerde engelliler için tuvaletlerin mevzuata uygun olma zorunluluğuna son verilmiş, engelli kullanımına uygun olması yeterli sayılmıştır.

Hastanelerde bu uygunluğu karşılayan en az bir engelli tuvaletinin bulunması gerektiği belirtilmiştir.

YALNIZCA MERKEZLERİ İLGİLENDİREN DEĞİŞİKLİKLER

Merkezlerde yarı steril ve steril alanlarda personel dinlenme odası ve temizlik odası bulunacağı düzenlenmiştir. Yarı steril kısımdan steril kısma geçişte birbirine senkronize iki kapıdan oluşan sedye transfer holünün olacağı belirtilmiştir.

Merkezlerde steril alanda en az bir adet steril malzeme deposunun bulunacağı düzenlenmiştir. Hazırlama (preoperatif) ve uyandırma (postoperatif) odalarında hasta başı monitörizasyon ve merkezi tıbbi gaz sisteminin bulunacağı belirtilmiştir.

Genel anestezi müdahale salonlarının içinde bulunan sabit dolap ve tezgahların dezenfekte edilebilir, kolay temizlenebilir ve üzerinde toz barındırmayacak nitelikte olması zorunlu hale getirilmiştir.

Her gözlem odasında engelli kullanımına uygun tuvaletlerin bulunacağı, iki yataklı gözlem odalarında hasta yatağı başına en az yedi metrekare alan olması gerektiği belirtilmiştir.

Merkezi sterilizasyon ünitesinde steril depo - steril malzeme çıkış bölümünün olacağı düzenlenmiştir.

Çift yönlü otoklav ile bölünmesi gereken alanların kirli alanlar ile temiz alanlar olduğuna yönelik düzenleme kaldırılmıştır. Bunun yerine ön hazırlık-paketleme alanı ile steril depo bölümü arasında sadece malzeme geçişi olması ve bu iki alanın çift yönlü otoklav ile bölünmesi gerektiği belirtilmiş, tek yönlü otoklavın kullanıldığı durumlarda cihazın ön hazırlık - paketleme alanında bulunacağı belirtilmiştir.

Paylaş

Diğer Duyurular
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam