1. Ana Sayfa
  2. Ado'dan Size Özel
  3. Hukuki Görüşler
  4. Yapilan Denetimler Hakkinda Önemli Bilgilendirme

Son günlerde Odamıza ulaşan bilgiye göre, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin uyum süreci 01.01.2016 tarihine kadar uzatılmasına rağmen, birkaç ay içerisinde denetlenmiş ve röntgen cihazı lisansı olmadığı gerekçesi ile tutanak tutulmuş olan üyelerimize İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce gönderilen tebligatlarda " tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde konuyla ilgili cevabi yazı ve belgeler ile mali müşavir ve mesul müdür onaylı ilgili aya ait brüt hizmet gelirini gösterir belgenin " gönderilmesi rica edilmiştir.

Bu tebligatlarda, "İlgili Yönetmelik madde 22, 3. Fıkra gereği zorunlu olan TAEK Lisansı işaret edilerek Ek-8 müeyyide formu madde 15 'de bu fıkraya aykırılık durumunda sağlık kuruluşu bir önceki aya ait gelirlerinin binde biri oranında idari para cezasıyla cezalandırılır, lisans belgesi bulunmayan cihazın faaliyeti durdurulur" hükmü hatırlatılmaktadır. Bu tür sorunları olan meslektaşlarımız için hukuk büromuz tarafından hazırlanmış cevabi yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam