1. Ana Sayfa
  2. Ado'dan Size Özel
  3. Hukuki Görüşler
  4. Sağlik Net 2 Veri Sistemi Denetimlerinde Kullanilacak Şerh Metni

Sevgili Meslektaşlarımız;

Odamıza son günlerde sıklıkla ulaşan sorular arasında yer alan ve meslektaşlarımızdan Bakanlığın Sağlık Net 2 veri sistemine entegrasyon amacıyla program edinme yükümlülüğünü tanımlayan, arasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşların her türlü sağlık verisini toplama, işleme, paylaşma, kamu ve özel ilgili bütün kişilerden bu bilgileri isteme yetkilerine ilişkin mevzuatı içeren 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 47. maddenin ilk üç fıkrası, Anayasa Mahkemesi tarafından 15 Şubat 2013 günü iptal edilmiştir.

Karar ile Sağlık Bakanlığının Sağlık Net 2 adı ile sağlık hizmeti sırasında bütün kişilerin sağlık bilgilerini almasının, istemesinin ve alma girişimlerinin Anayasaya aykırılığı saptanmış, uygulamanın yasal dayanağı ortadan kalkmıştır. Yasal bir düzenleme olmaksızın kişilerin sağlık bilgilerinin toplanması ve işlenmesi söz konusu olamaz. Bakanlığın Anayasaya uygun bir yasada verilmiş bir yetki olmadan kendi kendine yetki vererek işlemlerine devam etmesi hukuken olanaksızdır.

Bu nedenle Bakanlığın Sağlık Net 2 veri sistemi adı altında, dişhekimlerine, hastalarına ait kişisel verileri işleme, bu verileri Bakanlığa iletme ve söz konusu sisteme entegre olmayı sağlayacak bir program edinme yükümlülüğü getiren Genelge'nin hukuken uygulanma olanağı kalmadığını meslektaşlarımıza hatırlatmak isteriz. Odamız Hukuk Müşavirliğince hazırlanmış ve aşağıda bilgilerinize sunulmakta olan “Şerh Metni”ni, bir nüshası sizde kalacak şekilde, diğer nüshası gelen ve ilgili Sağlık Net 2 sistemine entegrasyonu zorunlu tutan denetim elemanlarına verilmek üzere ad-soyad ve imzanız ile kayıt altına almanız, olası denetimlerde bu sisteme ilişkin cezalara maruz kalmamanız için, işleyebilecek dava sürecinde sizi koruyucu nitelikte olacaktır. Konuya önemi açısından hassasiyet göstereceğinize olan inancımla çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Şerh metnine ulaşmak için tıklayınız.

Kişisel veri paylaşım onam formu için tıklayınız.

Sağlıkla kalın,

Helin ARAS TEK

Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam