1. Ana Sayfa
  2. Ado'dan Size Özel
  3. Hukuki Görüşler
  4. Sağlik Bakanliği Tam Gün Basin Açiklamasina Yürütmeyi Durdurma

Sevgili Meslektaşlarımız;

Sağlık Bakanlığı'nın 16.07.2010 tarihinde kendi internet sitesi üzerinden yayınladığı "Tam Gün Kanunu ile İlgili Basın Açıklaması" ile Anayasa Mahkemesi kararını sonuçsuz bırakacak bir biçimde Mahkemenin kararının üniversite öğretim üyeleri dışındaki hekimleri kapsamadığını, hekimler kamu dışında çalışmaya devam ederse memuriyetten çıkarma dahil her türlü işlemi yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Türk Tabipler Birliği, Anayasaya aykırı Bakanlık işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay’a başvurdu. 22.07.2010 tarihinde Danıştay 5. Dairesi tarafından açıklanan yürütmeyi durdurma kararı ile Bakanlık işleminin Anayasa Mahkemesi Kararına ve hukuka aykırı olduğu sonucuna varıldı.

Sağlıkla kalın.

A.R. İlker CEBECİ
Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam